2017. november 3.

Szerző:
Kiss Imre ügyvezető igazgató

Távfűtési rendszerek szabályozása

Néhány alapvető szempontot szeretnék összefoglalni a távfűtési rendszerek felépítéséről, szabályozásáról – a rendszerek rekonstrukciója, új fogyasztók rendszerbe kötése, esetleg új rendszerek létesítése esetére.


Változó térfogatáram

Ma már senkit sem kell meggyőzni, hogy ne építsen pazarló, állandó térfogatáramú távfűtési hálózatot. Hogy akkor is változó térfogatáramú legyen a rendszer, ha kicsi az összteljesítménye, ha alacsony paraméterű, ha megújuló (például termálvíz) a hőforrás és akkor is, ha családi házak a fogyasztók (például biomassza alapú falufűtés).
Mitől lesz változó térfogatáramú a rend­szer? Önmagában attól, hogy a keringtető­szivattyú fordulatszámát változtatni tudjuk, még nem.

Kompakt szelep

Az elsődleges az, hogy a távfűtési hálózat fogyasztóinál mennyiségi szabályozást végzünk: csak annyi fűtőközeget engedünk a hőközpontokba, amennyit valóban igényelnek. A hőmérséklet-szabályozásra egy­utú, nyomáskiegyenlített szelepeket használunk, valamint nyomáskülönbség- és tér­fogatáram-szabályozókkal gondoskodunk a hőmérséklet-szabályozó állandó nyomásviszonyairól, illetve a vízelosztásról. Alternatív megoldás lehet a mindhárom említett funkciót egy házban megvalósító távfűtési kompakt szelep. A hálózati keringtetőszivattyú fordulatszám-szabályozásával a hőközpontok által igényelt térfogatáramot a legkisebb villamos teljesítménnyel tudjuk dinamikusan követni.

Nyomás­különbség- és térfogatáram- szabályozó

Hőközpontok

A távfűtött épületek hőközpontjaiban a fűtési és a használati meleg víz (HMV) körök primer oldali párhuzamos kapcsolása egyszerű és költséghatékony megoldás. Lehetséges a fűtési visszatérő hasznosításával HMV készítésre vegyes kapcsolást is alkalmazni, ez azonban a tapasztalatok szerint csak nagyobb (600–800 kilowatt feletti) teljesítményű hőközpontoknál térül meg.
A fűtési körön külső hőmérsékletet követő szabályozást valósítunk meg a rendszer adottságai függvényében az előre­me­nő vagy a visszatérő vízhőmérséklet me­net­rendjét tartva. Fontos lehetőséget te­rem­teni a napszaktól, a fűtött épület hasz­ná­-latától függő automatikus fűtéscsökkentésekre, üzemmódváltásokra.
A használati meleg víz körön egyszerű értéktartó szabályozást valósítunk meg. Javasolt a forrázásvédelemről az elektronikus szabályozótól függetlenül is gon­dos­kodni: szükségzárásos hajtással és kapcsoló­termosztáttal vagy segédenergia nélküli termosztáttal kombinált motoros szeleppel.

Fűtőművek

Fontos a hőtermelés és a távvezeték hidraulikai szétválasztása. Egy hidraulikus rövidzár nem engedi, hogy a távvezeték változó térfogatárama a hőtermelő berendezések üzemét befolyásolja, és a termelő­oldali vál­tozások (például kazánléptetés) sem zavarják a távvezetéket. A keringtetőszivattyú frekvenciaváltóját a hidraulikailag legrosszabb helyzetben lévő fogyasztó(k) nyomás­különbségéről szabályozzuk, de jó, ha a fűtő­mű kilépő nyomáskülönbségére is tudunk szabályozni.

Irányítástechnika

Egy távfűtési hálózat irányítástechnikájára intelligens, szabadon programozható, távfelügyelhető elektronikus szabályozókat alkalmazunk, a szabályozási feladatokhoz szükséges adatpontokon kívül a működés megítélését lehetővé tevő jeleket, méréseket is bevonva a rendszerbe. Célszerű a hőmennyiségmérők adatainak távleolvasását is a felügyeleti rendszerrel megoldani.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka