Innovatív villamos energetikai megoldások

A villamos energia fogyasztása annyira természetessé vált számunkra, mint a levegővétel. Csak a hiányát vesszük észre. Az atomerőművek létezése is heves vitákat gerjeszt, a műszakilag reális alternatíváik mégis inkább csak a jövőkép horizontját színesítik. Különösen hazánkban, ahol a villamos energia több mint 40 százalékát a négy paksi blokk állítja elő.


Az erőmű csaknem harminc éve működik megbízhatóan. Több korszerűsítési szakaszt élt meg, a folyamatban lévő optimalizált karbantartási, fejlesztési láncolat eredményeként pedig további húsz évig élvezhetjük az olcsón termelt energiát, az eddigieknél alacsonyabb kockázat mellett.
A korszerűsítési folyamatban tevékeny szerepet vállalt és vállal ma is a VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft. A történet még a Villamosipari Kutató Intézetben kezdődött, ahol a Kft. későbbi alapító tagjai új üzletágat nyitottak. Kifejlesztették és legyártották a fiatal Paksi Atomerőmű számára nélkülözhetetlen 6 kilovoltos kábelátvezetőket. 96 darabra volt szükség, hogy le lehessen cserélni az összes, átütésre hajlamos készüléket. Ezek kötik össze a hermetikusan zárt tér 1,5 méteres betonfalainak két oldalán lévő kábeleket, melyek a fő keringtető szivattyúk tápenergiáját szállítják. Megbízható működésük létkérdés.

Kábelkötő dobozok típusvizsgálata SBK szerint

E gyártás még folyamatban volt, amikor megalakult a VISOLA Kft. A fiatal és dinamikus cég tevékenysége 1991-ben indult, ötéves innovációs periódussal. Ez alatt fejlesztettek ki egy új atomerőművi hermetikus kábelátvezető családot, üzemzavari körülményekre is méretezve. A méréstechnikai és a 0,6/1 kilovoltos erősáramú kábelátvezetők üvegszigetelésű villamos alkatrésze Németországban készült. A speciális terméket a Schott AG szállította. A fejlesztés éppen akkorra lett gyártásra érett, amikor beindult a Paksi Atomerőmű­ben a reaktorvédelmi rekonstrukciós program. A korszerű, új berendezések kábeleit e kábelátvezetőkkel kötötték be, mivel az eredeti orosz kábelátvezetők gondot okoztak volna. Ez teljes kábelátvezető-cseréket kívánt, a falból való kibontással és újrahegesztéssel. Napjainkig a VISOLA Kft. 347 kábelátvezetőjét építették be, ebbe az időközben kifejlesztett koaxiális kábelátvezetők is beletartoznak.

Az üzemidő-hosszabbítás előre látható programja újabb kihívást jelentett. A 2006-tól induló háromévnyi áldozatos munkát és kemény üzletpolitikai tevékenységet siker koronázta. Európai uniós forrású pályázati támogatással olyan technológiát és felújítókészletet fejlesztett ki a cég, amely a VISOLA gyártmányú, hermetikus villamos modulokkal újjá „varázsolja” a régi, leromlott állapotú kábelátvezetőket. A helyszínen végzett felújítás falbontás és hegesztés nélkül történik. Ennek meg­felelően a költsége sokkal alacsonyabb, mint amennyibe egy komplett kábelátvezető világpiaci beszerzése és cseréje kerülne. Eddig 51 darab kábelátvezetőhöz gyártott a cég komplett felújító szerelvény készleteket.

Felújított kábelátvezetők hermetikus tömítettségének vizsgálata

A VISOLA Kft. mintegy másfél évtizede speciális kábeleket és kábelszerelvényeket is szállít, amelyek szintén képesek elviselni az üzemzavari körülményeket. A régi, duplán árnyékolt jelátviteli kábeleknek megfelelő, de korszerű termékek már az úgynevezett Súlyos Baleset Kezelés (SBK) feladatát ellátó adatátvitelben nyernek fontos szerepet. Ez a rendszer hivatott pontos és részletes állapotadatokat szolgáltatni a reaktortartályokban zajló folyamatokról akkor is, ha esetleg zónaolvadás közeli helyzet állna elő.

A VISOLA Kft. további megbízásokat nyert az SBK keretében is. Ezek egyike a reaktorbeli hőmérséklet- és neutron fluxus jelek kicsatolására szolgáló kábelkötő dobozok bővítése és átalakítása a sorkapocsoszlopokkal együtt, mind a négy blokkon. Ebbe tartozik a jeltovábbító kábelekhez való dugaszolható csatlakozók kifejlesztése és szállítása. A szereléstechnológiát szintén a VISOLA Kft. szolgáltatja. A legújabb feladat egy hőmérséklet-érzékelő készülék kifejlesztése és gyártása, amely a reaktortér állapotáról ad majd kiegészítő információt. Az első sorozatot már át is adták.
A VISOLA Kft. együttműködik a Paksi Atomerőművel, és innovációs képességeit maximálisan kihasználva támogatja a hazai villamos energetika ügyét.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka