2012. augusztus 2.

Szerző:
Dr. Gábor András

Corvinno Technológia Transzfer Központ • corvinno.com

Fejlesztések fejlesztők számára

Budapesten, július 4. és 6. között tartotta 7. projekttalálkozóját az ALERT konzorcium. Az ALERT (Active support and reaL-time coordination based on Event pRocessing in FLOSS developmenT) projekt célja, hogy módszereket és eszközöket fejlesszen a FLOSS fejlesztések és fejlesztők számára. A FLOSS (free/libre/open source software), azaz a szabad (ingyenes) és nyílt forráskódú szoftverek fejlesztőinek közössége számára igen fontos, hogy a fejlesztési folyamatokról, a hibákról és kijavításukról személyre szólóan, kontextusában gazdagon és azonos időben értesüljön.


A konzorciumot az FZI (Karlsruhe) vezeti, szakmai koordinátora dr. Ljiljiana Stojanovic; tagjai: ATOS (Madrid), JSI (Ljubljana), Corvinno (Budapest), cím: Group (Nis), ICCS (Athén), KDE (Berlin), Libresoft (Madrid), eBM (Toulouse). Az open-source közösségek száma meglepően nagy. 2007-ben becslések szerint 18 ezer projekt futott, mára ez a szám 20 és 50 ezer közé tehető, az értékük is arányosan nőtt. Az IDC 5-6 milliárd dollárra becsüli a piacot, de ami igazán figyelemre méltó, az az évi 20-25 százalékos növekedési ütem.

Az ALERT konzorcium 7. projekttalálkozója

Ugyanazt a programot sok fejlesztő fejleszti, közöttük számos kommunikációs csatorna él egymás mellett: levelezés, chat, fórumok, blogok stb. Sokszor nincsenek tisztában egymás munkáival, eltérő a képzettségük, szakértelmük, és többnyire nem született angolok, ami kihat a nyelvezetre. Egyre többen használják a programjaikat, ami a hibák felderítése gyakoriságának növekedésével jár. Ez gyakran vezet ugyannak a hibának az ismételt jelzéséhez, de sokszor a hiba környezete nem ismert vagy rosszul interpretált, és az is előfordul, hogy nem a legkompetensebb fejlesztőhöz kerül javításra. Emiatt jócskán megnő a hibajavítás ideje.

A projekt konkrétabb célkitűzései között szerepel a FLOSS fejlesztések koordinációjának modellezése, amitől a tudatosabb csoportmunkát és az egyének gyorsabb, hatékonyabb reagálását várják. További cél, hogy a fejlesztői csoportok tagjai kellő időben, a probléma felmerülésekor értesüljenek az őket érintő vagy az ő személyes szakértelmüket feltételező kérdésekről. Mindezt úgy, hogy a fejlesztők túlterhelését lehetőleg elkerüljék. A célok elérésének feltétele, hogy az információk szemantikus integrációja is megvalósuljon, beleértve a különböző érdekeltek közötti információáramlást is, amely így segíti annak a helyzetnek a megértését, amelyre a fejlesztőnek reagálnia kell.

A személyre szabott és feladatspecifikus tevékenységekhez kapcsoló­dó információkhoz való hozzáférés lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy megismerjék az adott közösségben dolgozó más fejlesztők munkáját, esetenként bekapcsolódjanak azokba, vagy a feladatok végrehajtását megosszák egymás között. A projektet három FLOSS közösség tagjai támogatják: KDE, OW2 és a Morfeo, amelyek nem csupán a projekt eredményeinek validálását végzik, hanem fontos letéteményesei a projekteredmények elterjesztésének is.

A projekt eredményeiből nemcsak a nyílt forráskódú fejlesztők közösségei, hanem a szoftveripar és az akadémiai közönség is sokat profitálhat. Ennek egyik szükséges, de nem elégséges feltétele az is, hogy maga az ALERT közösség a projekt utáni időszakban egy fejlesztői közösséggé alakuljon.

Az eredményekről az alert-project.eu honlapon folyamatosan lehet tájékozódni. Alaposabb ismerkedésre az ez évi Open World Forumon nyílik lehetőség, amelyet október 11. és 13. között rendeznek Párizsban. Az első két napon három workshop keretében mutatják be az érdeklődőknek az ALERT projekt – különböző komponensekben realizált – eredményeit: a tudáskinyerést strukturált és rosszul strukturált forrásokból, a metaadat-szolgáltatást, a profilkészítést, a komplex eseményfeldolgozást, az interakciós mintaszerkesztőt, az akciókat, keresést, javaslatkészítő, megjelenítő komponenseket, adatforrásokat (levelezőlista, wiki, fórum stb.) érzékelő komponenseket.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka