Bővül a Bartók Archívum

A Bartók Archívumba kerültek Bartók Béla Székely Zoltánhoz írt kiemelkedő kulturális értékű levelei. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. letétként helyezte el ott a dokumentumokat.


A levelek jelentőségét nemcsak Bartók személye, kézírása és a fiatalabb kortárs hegedű­művész, Székely Zoltán művészi rangja adja, hanem azok tartalma is. E levelezés ugyanis a többi kö­zött Bartók egyik főműve, a Székely Zoltán meg­rendelésére 1937–38-ban komponált úgy­nevezett „nagy” Hegedű­verseny keletkezé­sét dokumentálja. Székely Zoltánnak szóló ajánlással íródott a 2. rapszódia hegedűre és zongorára, illetve hegedűre és zenekarra (1928–29), vala­mint a Hegedű­verseny, amelyet újabban a Geyer Stefinek ajánlott, s csak a szerző halála után ismertté vált fiatalkori Hegedű­verseny mellett 2. hegedűversenyként is emlegetnek.

A két kiemelkedő művész közötti kapcsolat 1921. április 23-án kezdődött, amikor egy, a kortárs modern zenének szentelt merész műsorral léptek fel együtt. A levelezés az 1923-tól 1940-ig tartó időszakot fogja át. Az első ismert levél még Bartók első felesége, Ziegler Márta kézírásával készült, azt Bartók csupán aláírásával látta el. A gyűjtemény tartalmaz egy utóiratként megfogalmazott külön levelet Bartók második feleségétől, Pásztory Dittától is. A levelek döntő több­ségét maga Bartók Béla írta. A gyűjtemény összesen több mint negyven, nagyrészt kézzel írott levelet, illetve levelező­lapot, valamint néhány további dokumentumot tartalmaz.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka