<
Inno-tér
2019. szeptember 30.

Újabb magyar űrakadémikus

A Nemzetközi Asztro­nautikai Akadémia (International Academy of Astronautics, IAA) 1960-ban alakult meg Kármán Tódor kez­demé­nye­zé­sére. A párizsi szék­helyű szer­vezet idén levelező tagjává választotta Bacsárdi Lászlót.


Bacsárdi László
(Forrás: hte.hu)

Az ENSZ által 1996-ban elismert független nemzetközi szervezet célja az űrtevé­keny­ség fejlesztése, és azon egyének szakmai teljesítmé­­nyé­nek elismerése, akik a tudomány és a technika űrkutatás­hoz kapcsolódó ágaiban jelentőset alkottak. Az IAA négy szekcióba (alap­tudományok, műszaki tudomá­nyok, élet­tudo­má­nyok, társadalom­tudomá­nyok) választja meg tagjait, akiknek a száma – több mint 80 országot képviselve – eléri az 1300 főt. A szervezetnek 2019 nyaráig hat magyar tagja volt (egy tiszteleti, négy rendes és egy levelező), ez a szám idén ősztől eggyel növekszik.
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tagjainak kez­deménye­zé­sére a 2019 nyarán lezárult tag­választási eljárás során az IAA műszaki tudományok osztályának leve­lező tagjává választották Bacsárdi Lászlót, a MANT alelnökét, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatá­sok Tanszék tudományos munka­társát. Ő az első műegyetemi oktató, aki tagja lett az Akadémiának, és 37 esztendősen az egyik leg­fiatalabb levelező tag.
Ba­csárdi László fő kutatási területe a műholdas kvantum­kommunikáció, aktív részt­­ve­vője a hazai kvantum­technológiai kiválósági projektnek, és számos nemzet­közi együtt­működéshez kap­csoló­dik a neve. Ba­csár­di László akadémikusi oklevelét októberben veszi át a Nemzet­közi Asztronautikai Akadémia washingtoni ünnepi rendezvényén.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka