Inno-tér
2024. március 11.

Műszaki- és természettudományok népszerűsítése középiskolás lányoknak

A Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület kezdeményezésére izgalmas együttműködésbe kezdett a Nők a Tudományban Egyesülettel (NaTE), annak érdekében, hogy inspirálja és támogassa a következő generációt.


2024. március 05-én kezdődő közös projekt keretében a NaTE által delegált középiskolás lányok Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek munkahelyét, intézeteket, egyetemeket, kutatólaboratóriumokat látogatnak meg, pályaorientációs és a természettudományi terület népszerűsítésének céljából. A program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás lányok tapasztalatot szerezzenek a jövő munkahelyeiről, bepillantást nyerhessenek a műszaki- és a természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba.
A látogatások által lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek az egyetemeken, cégeknél folyó kutatásokba, az oktatásba és a tudományos munka mindennapjaiba. Ez nem csupán egy lehetőség a tudományos közösségünk bemutatására, hanem egy esély arra is, hogy inspiráljuk és motiváljuk a fiatalokat, különösen a lányokat, hogy részt vegyenek tudományos kutatásokban és tanulmányokban.
A NaTE, több mint 10 éves működésében a nőket és a lányokat – a tudományos és technológiai pályán való érvényesülésben – támogatja, legfőbb célkitűzése, hogy egyre több fiatal lány válasszon szakmát a természettudományi, mérnöki vagy információtechnológia területekről.

Március 5-én, a Debrecenből érkező középiskolás lányok látogatást tesznek a Semmelweis Egyetem, Kvantitatív In Vivo Molekuláris Képalkotó Központba és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont, Gyógyszer Innovációs Kutató központba.
A SOTE-Képalkotó Központ célja, hogy a kutatócsoportok munkáját a világon elérhető legmodernebb in vivo képalkotó eszközökkel támogassa és megkönnyítse a tudományos eredmények publikálását, gyógyszerhatóanyagok tesztelését in vivo környezetben. Fókuszunkban olyan kutatási területek vannak, amelyek eredményeit a lehető leggyorsabban a betegek javára szeretnénk hasznosítani. Ezekhez orvosi szempontból agyi gyulladási folyamatok, tumor diagnosztika és terápia, valamint a nanorészecskék. A központ munkatársai, PhD hallgatói – Kovács Noémi, dr. Forgách László, Hajdrik Polett, Kubovje Anikó, dr. Szigeti Krisztián – előadásokat és bemutatókat tartottak a diákoknak a képalkotási eljárások elméletéről; a Berlini kék nanorészecske készítésről; a CT használatáról és problémáiról; a sugárzások káros hatásairól, és bemutatták nekik a kísérleti állatmodelleket.

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK) multidiszciplináris kutatásokat végez az élettudomány, a kémiai tudomány, a kognitív idegtudomány és a pszichológiai területén. Kiterjedt egyetemi és vállalati K+F kapcsolatrendszer révén elhivatottan vesz részt a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztése és a kutatói utánpótlás-nevelésben. E szellemiség tükrében az intézet helyet ad egyetemi gyakorlatoknak, nyári kutatótáboroknak, szakmai konferenciáknak, szervezett laborlátogatásoknak vagy Kutatók Éjszakája programnak is.
A HUN-REN TTK-ban a résztvevők megismerkedhettek a Gyógyszerkémiai Kutatócsoportban elérhető számítógépes molekulatervezéssel, a biofizikai és biokémiai vizsgálatokkal, a Neuroanatómiai Laboratóriumban elérhető sejtes tesztekkel és a sejtek vizsgálatára alkalmas mikroszkópos vizsgálatokkal. Bemutatták az in vitro és in vivo kísérletekben használt modellekből kinyert agyminták feldolgozásának lépéseit, valamint idegsejteket tettek láthatóvá Nissl-festéssel. Az elkészült immunfestések mikroszkópos bemutatásával demonstrálták az intézeti kutatások keretében végzett humán és állatkísérletes munkát, végül látogatást tettek az Agyi Képalkotóközpontba, ahol nagy felbontású MRI vizsgálatokkal támogatják a gyógyszerkutatás folyamatát. A program során a demonstrációban részt vevő kollégák a HUN-REN Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium részéről dr. Keserű György Miklós, dr. Bajusz Dávid, dr. Ábrányi-Balogh Péter, dr. Petri László és Szepesi-Kovács Dénes; a HUN-REN Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Neuroanatómiai Laboratórium részéről dr. Ulbert István, az Agyi Képalkotóközpont részéről dr. Vidnyánszky Zoltán voltak.

A nők részvétele a természettudományos pályákon kiemelkedő fontossággal bír a társadalom és a gazdaság szempontjából. A nemi sztereotípiák és társadalmi elvárások régóta hatással vannak a fiatalok pályaválasztására. Azt látjuk, hogy sok tanár és szülő még mindig a hagyományos szerepekhez köti a gyerekek érdeklődését és képességeit. A kutatások azt mutatják, hogy a fiúkat inkább ösztönzik a reál tárgyak felé, míg a lányokat a humán területek felé terelik. Ennek súlyos következményei vannak a munkaerőpiac szempontjából is, mert ha a nők nem vesznek részt ezeken a területeken, akkor az lassíthatja a gazdasági fejlődést, akadályozhatja az innovációt és az újításokat ezeken a területeken. Ahhoz, hogy változtassunk ezen a helyzeten, fontos, hogy a lányokat már korán felkaroljuk és támogassuk abban, hogy felfedezzék és kibontakoztassák természettudományos érdeklődésüket és képességeiket. Ez azt jelenti, hogy olyan programokat kell biztosítani számukra, amelyek ösztönzik őket a STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Természettudomány, Technológia, Mérnöki tudományok, Matematika) területek iránti érdeklődésük kifejlesztésére. Ezenkívül a társadalmi diskurzusnak is támogatnia kell ezt a változást. Tanároknak és szülőknek fel kell ismerniük, hogy a lányok ugyanúgy képesek és érdeklődőek lehetnek a természettudományos területeken, mint a fiúk. A pozitív példák és inspiráló történetek bemutatása olyan nőkről, akik sikeresek ezeken a területeken, segíthetnek abban, hogy a lányok magukban is felismerjék ezt a lehetőséget és magabiztosan válasszanak a reál tárgyak közül. A nők nagyobb arányú részvétele a természettudományos pályákon nemcsak az egyenlőség szempontjából fontos, hanem a társadalom egészének jólétéhez is. – hangsúlyozta Ács Tünde Fatima kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület főtitkára, az Óbudai Egyetem munkatársa.

A közös projekt május 06-án folytatódik a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Élettani Intézetében, az Óbudai Egyetemen, majd a nyár folyamán további egy program és ősztől további két alkalommal kerül megrendezésre.

Gábor Dénes-díjasok Klubja
A Gábor Dénes-díjasok Klubja 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a díjjal kitüntetett magyar műszaki értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét, válaszokat fogalmazzon meg saját maguk és a közvélemény számára a hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira. E célkitűzések részeként az Egyesület fokozott figyelmet fordít az innovációra, az oktatásra, a klub tagjai által felhalmozott tudás átadására a fiatal nemzedék számára. A klub számára jelentős elv az is, hogy az innováció segítésén túl, tevékenységével erősítse a magyar társadalom egyes gyenge pontjait. Az egyesület számos helyen igyekszik erkölcsi, anyagi támogatásával és elkötelezett munkájával segíteni a hazai oktatást és a természettudományok népszerűsítését, ennek kapcsán a jövőszámos olyan programot kíván szervezni, amelyben a fiatalabb generáció felé jelentős aktivitást szeretnének kifejteni, példát és lehetőséget mutatni az innováció területén, valamint ehhez kapcsolódóan számos szakmai konferencia szervezését tervezik a jövőben.


Forrás: Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka