2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2019. április 12.

Kettős diplomát kaphatnak a BME villamosmérnök hallgatói

A világ TOP 100 felsőoktatási intézményei közé tartozó Karlsruhei Technológiai Intézettel (korábbi nevén Karlsruhei Egyetem, KIT) írt alá kettős diploma kibocsátásáról szóló együttműködési megállapodást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). A két féléves KIT tanulmányok támogatására Ludvig László, a Siemens Mobility igazgatója tett elsőként ígéretet, alapozva az anyavállalat és az egyetem több mint 20 éves együttműködésére.


A BME és a Karlsruhei Egyetem 1992 óta oktat közösen hallgatókat a német nyelvű mérnökképzés keretében, azaz a Gépészmérnöki Karra vagy a Villamosmérnöki és Informatikai Karra felvett hallgatók megfelelő nyelvtudás és elhivatottság esetén tanulmányaikat német nyelven folytathatták az első négy szemeszterben, majd egy szemesztert Karlsruhe-ban tölthettek. Német nyelvű tanulmányaikról betétlapot kaptak. 1992-2018 között több mint 2200 hallgató nyert felvételt erre a típusú képzésre.
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán folyó villamosmérnök képzés nemzetközi elismertségét jelenti, hogy az európai és a világ egyetemeinek rangsorában rendkívül előkelő helyet elfoglaló Karlsruhei Technológiai Intézettel a villamosmérnöki szakon kettős diplomát (double degree) eredményező képzés indulhatott el. A 2018 nyarán rögzített megállapodás értelmében az új típusú képzés
2018 szeptemberében elindult, de a tapasztalatok alapján más szakokra – mérnökinformatikus, gépészmérnök – is kiterjeszthető lesz. A szerződés ünnepélyes aláírására 2019. április 11-én a Műegyetemen került sor.
A tanulmányaikat 2018 szeptemberében kezdő villamosmérnöki szak hallgatói BSc tanulmányaik harmadik és a negyedik félévét Karlsruhéban töltik ösztöndíjjal, a KIT rendes hallgatóivá válnak, és két félévig a KIT villamosmérnök képzésének mintatanterve szerint haladnak. Alapképzésük végén az előírt követelményeket teljesítő hallgatók mindkét intézmény BSc diplomáját elnyerik (ún. kettős diploma, double degree). A két egyetem kettős diplomáját a KIT hallgatói is megszerezhetik.

Thomas Hirth, a KIT innovációért és nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese emlékeztetett arra, hogy már a rendszerváltás előtt szoros szakmai kapcsolat volt a két intézmény között, s a kettős diplomáról aláírt megállapodás kiválóan illeszkedik az intézmény nemzetköziesítési stratégiájába.
A két intézmény több évtizedes oktatási és kutatási kapcsolataiban mérföldkövet jelentő megállapodás aláírásán részt vett Palkovics László innovációs és technológai miniszter, valamint Volkmar Wenzel Németország magyarországi nagykövete is.
A KIT oktatóinak 30 százaléka, hallgatóinak 20 százaléka külföldi háttérrel rendelkezik. Palkovics László, személyes tapasztalatai alapján idézte fel, milyen ipari és oktatási gyakorlatot, módszertant adott Baden- Württemberg tartomány hazánknak, kiegészítve azzal: „ahova a német ipar megy, oda célszerű, ha követik a német egyetemek és a német kutatóintézetek.”
Volkmar Wenzel hozzászólásában az alkalmazott kutatásokra rendelkezésre álló források szükséges mértékét hangsúlyozta.
Veszprémi Károly rektorhelyettes Józsa János rektor úr üdvözletét tolmácsolva szólt a képzésben résztvevő kiváló hallgatók erős elköteleződéséről, valamint reményét fejezte ki, hogy más szakterületekre is kiterjed a kettős diploma megszerzésének lehetősége.
Jakab László dékán emlékeztetett arra, hogy bátorságról tettek tanúságot azok az oktatók, akik 1992-ben a képzést német nyelven elindították magyar hallgatók részére.

A német nyelvű mérnökképzés mellett a Siemens már a korábbi években elkötelezte magát. A vállalat által nyújtott ösztöndíj egészítette ki a DAAD és az Erasmus ösztöndíjakat. A két féléves KIT tanulmányok támogatására Ludvig László, a Siemens Mobility igazgatója tett elsőként ígéretet, alapozva az anyavállalat és az egyetem több mint 20 éves együttműködésére. A vállalatnál több, mint 100 fő dolgozik K+F területen, a csapat mérnökei között jelenleg is számos korábbi BME hallgató dolgozik. A Siemens nagy hangsúlyt fektet a következő generációk szakmai fejlődésének támogatására, és arra, hogy hozzájáruljon a magyarországi mérnökképzés színvonalának emeléséhez.

Forrás: Siemens Mobility Kft.

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka