2020. május: jegyzet, adatbányászat, folyamatmodellezés, diagnosztika, egyetem, vegyipar, portré, okostechnológia, genomika, gépipar, közlekedés, fizika, orvostudomány, hálózatkutatás, matematika, it, tudomány, neutronkutatás, anyagtudomány, autóipar, öntészet, mérés, atomenergia, biztonságtechnika, innováció, elektronika, disszemináció, izotóptechnika, egészségipar, vízgazdálkodás, környezetvédelem, építés, zöldkörnyezet, fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, paragrafus, mesterséges intelligencia, virtuális valóság
Inno-tér
2019. július 20.

Elismerésre váró kutatásmenedzserek

A kutatásmenedzserek szakmai képzési rendszerének kialakítása hozzájárulhat a szakma ismertségének és elismertségének nö­velésé­hez – tartalmazza a HÉTFA Nemzet­közi Projektiroda szakmai vitaanyaga.


A „kiválóság” mint követelmény fokozatosan növekvő szerephez jut az Európai Bizottság által finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs keret­programok kritériumai között, mind a kutatással és innovációval foglalkozó személyzet, mind a kutatási infrastruktúra és szervezetek részéről. E téren a 2004 óta csatlakozott országok többségének, köztük Magyar­országnak is komoly a lemaradása. A lemaradás csökkentésének egyik eszköze a kutatás­menedzserek felkészült­ségének erősítése. A szakmai vitaanyag azokat a feltételeket igyekszik azonosítani, melyek a kutatási menedzserek és uniós támogatási tanács­adók elismertségének növeléséhez és szakképzettségük fejlesztéséhez szükségesek.

A kutatás­menedzserek a legtöbb európai országban meglehetősen hasonlóan ítélik meg a munkájukat. Összességében érdekes, változatos, kihívásokkal teli, multi­kulturális foglalkozásnak tartják, utazási és net­working lehetőségekkel, ami a személyes kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. Ugyan­akkor a szakma anyagi és erkölcsi elismerése nincs össz­hangban a kutatás­menedzserek felelősségével, munkájuk komplexitásával és jelentőségével. A HÉTFA javaslata szerint a kutatás­menedzserek képzési rendszerének kialakítása hozzá­járulhat a szakma ismertségének és elismertségének növeléséhez.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka