Inno-tér
2021. október 3.

Döbrököz várának ron­csolás­mentes feltárása

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Régészeti Intézetének szervezésében újrakezdődött a döbröközi vár maradványainak roncsolásmentes régészeti vizsgálata.


Szintvonalas felmérés

A Tolna megyei Döbrököz keleti részén, a Kapos jobb partján, a folyó ár­teréből egy-két méterrel kiemelkedő egykori szigeten állnak a falu középkori várának romjai. Ma mindössze két maga­sabb és néhány kisebb falcsonk látható, a többi falszakasz helye csupán a föld ki­domboro­dása alapján valószínűsíthető. A falu szélén található romokra a 19. század derekán már Rómer Flóris is felfigyelt, ám szisztematikus vizsgálatuk csak az 1980-as évek végén kezdődött.

A munkálatokat a BTK Régészeti Intézet 2014-ben elhunyt munkatársa, Miklós Zsuzsa indította el. Az Intézet szervezésében idén újra­kezdődött a vár maradvá­nyainak roncsolás­mentes régészeti vizsgálata. A munkák első szakaszában a kutatók talaj­radaros méréseket kezdtek azokon a helye­ken, ahol ezt a terep­viszonyok lehetővé tették: a keleti és a nyugati fal­szakaszok feltételezett helyén, illetve az egykori erősség középső részén. A tervek szerint a közel­jövőben a lelőhely és szűkebb környezeté­nek komplex roncsolás­mentes vizsgála­tára is sor kerül, és korszerű mód­szerekkel újra felmérik a vár­maradványokat.

Az erőd eseményekben gazdag középkori életének az oszmán hadak 1544-ben vetettek véget, ekkor ugyanis a nemesi rezidenciából török végvár lett, és csak a 17. század végén került ismét keresztény kézre. Egy 1729-ből származó összeírás szerint Döbrököz vára addigra már elpusztult.•

 
Inno-tér
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka