2012. október 5.

Szerző:
Paulik Katalin

BME VIKING Nonprofit Zrt. • bmeviking.hu

Van, amikor egy ötlet is elég

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által alapított BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. márciusban együttműködési megállapodást kötött a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tőkefinanszírozással foglalkozó leányvállalatával, az MFB Invest Zrt.-vel. Dr. Felső Gábor vezérigazgatótól megkérdeztük, melyek a pénzügyi befektetők innovációval kapcsolatos elvárásai. Mikor elegendő már az ötlet is?


Dr. Felső Gábor

Idén márciusban lettek nonprofit társaság. Miért most?
− Már a 2008-as alapításkor is az volt a célkitűzésünk, hogy nonprofit módon végezzük a kutatás-fejlesztési tevékenységünket, amit most a cégformában is kifejeztünk.

Ugyancsak márciusban a BME-vel együtt keret­meg­állapodást kötöttek az MFB Investtel. Mit várnak az együttműködéstől?
− Társaságunk céljai között szerepel az ipari megbízásból, illetve pályázati forrásokból történő kutatások és fejlesztések megvalósítása, továbbá piaci hasznosításuk elősegítése. Emellett spin-off vállalatok alapításával is segíteni kívánjuk az egyetemi innováció, valamint a tudás- és technológiatranszfer felgyorsítását. Az MFB Invest is elkötelezett a hazai innovációs eredmények gazdasági hasznosításának elősegítésében. Missziójának tekinti a stratégiai állami célok támogatását: a kis- és középvállalkozások fejlesztési céljainak és versenyképességének az elősegítését, valamint a munkahelyteremtés és az innováció támogatását. Az együttműködéstől azt várjuk, hogy az egyetem kutatási bázisán létrejövő eredmények piaci bevezetésébe és gazdasági hasznosításába kapcsolódjon be az MFB Invest Zrt. magvető, illetve start-up fázisú, innováció- és gazdaságélénkítő hatású tőkebefektetésekkel. Magyarországon már évekkel ezelőtt elindultak a kockázatitőke-befektetések különböző formái, például a Jeremie program. Ezek általában nagy értékű tőkebefektetések az olyan vállalatok számára, amelyek már jelentős üzleti múlttal, meglévő piaccal és ügyfelekkel rendelkeznek. Egy kezdő cég új ötletének piaci hasznosításához jóval kisebb tőkére van szükség, viszont sokkal nagyobb a kockázat. Az ilyen kezdő vállalkozások finanszírozását segíthetik a magvető típusú befektetői programok. Úgy gondolom, az MFB Invest azt ismerte fel, hogy az innovációs folyamatban minél korábban tőkéhez kell jutniuk a vállalkozásoknak. Ugyanis majd ezekből fognak kinőni azok az erős innovatív cégek, amelyek később nagyobb összegű és kisebb kockázatú tőkebefektetésekre is alkalmasak lesznek.

Elérhető forrás tehát van, de vannak-e megfelelő projektek?
− Nagyon fontos tényező, hogy legyen olyan projekt, amelybe érdemes befektetni. Az egyetemi technológiatranszfer szervezettel együttműködve az a feladatunk, hogy kiszűrjük azokat a hasznosítható szellemi alkotásokat, ötleteket, újdonságokat, amelyek érdemesek magvető típusú tőkebefektetésre. Ezt követően javasoljuk az MFB Invest részére ezek alaposabb üzleti, piaci elemzését, s ennek alapján az MFB Invest dönt a tőkebefektetésről. Szeretnénk, ha hozzánk hasonlóan egyre több felsőoktatási intézmény vagy hasznosító vállalkozás kötne ilyen együttműködési megállapodást. Ezt felhívásnak is szánjuk, hogy a fiatal szakemberek merjenek kísérletezni, innovatív ötletekkel foglalkozni, saját vállalkozást indítani, mert ezekben az innovatív cégekben születhetnek meg azok az újítások, amelyek az ország gazdaságának fellendüléséhez vezetnek.•

A BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt.-t 2008 novemberében alapította a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A társaság elsősorban a vezetékes és a mobiltávközlés, az intelligens energetikai hálózatok, a megújuló energiaforrások, az informatika, az elektronikai technológia, továbbá a képalkotó orvosi diagnosztika területén végez K+F tevékenységet. Fő célja, hogy előmozdítsa azokat a technológiai újdonságokat, szabadalmakat és új technológiák elterjedését, amelyek alkalmasak a piaci bevezetésre. Feladata az is, hogy az egyetem érdekeinek érvényesítése mellett segítse a projektek előrehaladását, valamint kutatás-fejlesztési pályázatokon és spin-off cégek alapítá­sában vegyen részt.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka