Új híd a Mosoni-Dunán

A római Arrabona egykori területén ér össze a Nyugat-Dunántúl négy folyója: a Rába, a Rábca, a Marcal és a Mosoni-Duna. Győr 750 éves történelmében kiemelt szerepet kaptak a hidak. A legelső a 16. században épült, majd a 19. század második felétől sorra épültek Győr hídjai, amelyek a mai városkép meghatározó elemei. Utoljára 2018-ban a Klatsmányi Tibor híd épült a térségben, a várostól 5 kilométerre.


A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től az UNI­TEF’83 Zrt. 2019-ben kapott megbízást egy újabb Mosoni-Duna-híd terve­zé­sére az Ipar utcát a bácsai városrésszel összekötő, új tehermen­te­sítő körút utolsó, keleti szakaszának részeként.

Látványtervek forrása: UNITEF’83 Zrt.
Beruházó: NIF Zrt.
Tervező: UNITEF’83 Zrt.
Szerzők: Kővári Ákos hídszerkezet-tervező, Simon Viktória DLA építésztervező

A keleti kapu

Az új Mosoni-Duna-híd keleti oldalon elválasztja a városias beépítésre szánt területet a már kialakult ipari zónától, valamint itt van a Szigetköz Natura 2000 védettségű területének határa. A NIF Zrt. és a városvezetés alapvető igényként fogalmazta meg az emblematikus, jelképszerű megjelenést a tervezők számára. A tanulmányterv során három különböző szerkezeti rendszerű és építészeti karakterű híd közül választották ki ezt a megoldást, ame­lyet „dinamikus híd” fantázianévvel illettünk. A folyó fölé dőlő ferde pilonjával és egy oldalon megjelenő elegáns, párhuzamos feszítőpászmáival sajátos, aszimmetrikus, a város meg­lévő hídjaihoz képest különleges szerkezeti megoldást képvisel. A híd egyedi­ségét erősíti, hogy az országban nem épült még egy kábelsíkos felfüggesztésű, egypilonos közúti híd. A pár­huzamos kábel­veze­téssel a korábban lebontott győri Vásárhelyi Pál hídra utaltunk vissza, mely az ország első ferdekábeles hídja volt.

Az új híd – 65 méter feletti magasságával – a városi sziluettben kiemelkedik. Hozzá hasonló magasságú városi építmények a Vá­ros­­háza tornya és az Árkád melletti víztorony. Így a kortárs for­mákkal kialakított pilon a keleti térség meghatározó, emblema­tikus pontjává tud válni. A híd 65 méteres magassága miatt a piloncsúcs és a húrkép felső része látható az ETO-stadion, valamint az 1-es számú főút felől, a város északi oldalán levő vízparti sétányról is. A teljes látvány azonban a híd melletti déli oldalról érvényesül, ahol a város fejlesztési terveiben új intézményi és rekreációs terület jöhet létre.

A pilon a bácsai, északi oldalra került. Ez a megoldás összhangban van a meder geometriai sajátosságaival, és így érvényesül legjobban a látvány az új városrész felől.

Szerkezeti sajátosságok

A hídszerkezet teljes hossza: 213,6 méter; támaszközök: 144 méter és 68 méter; a szerkezet magassága: 66,74 méter; a teljes szerkezet súlya 3906 tonna.

Az acélszerkezetű ferdekábeles híd a meder felett egy kábelsíkkal készül, az északi hídfő felé pedig 2-2 kábellel van visszakötve. A merevítő­tartó háromcellás szekrényszerkezet, a gyalogjárdát és az üzemi járdát konzolok támasztják alá. A pilon szintén zárt kereszt­metszetű, benne lépcső­házat helyeznek el, a piloncsúcsnál pedig üzemi teraszt. A pilon­csúcson repülési irányfény és web­kamera található. A felszerkezet támaszonként 4-4 sarun adja át terheit az alépítménynek. A híd egyedi szerkezeti megoldásai innovatív meg­oldásokat igényeltek a tartó­szerkezeti tervezés során.

Építészeti formálás

Az építészeti-szerkezeti koncepció szorosan összefügg: a meg­határozó elemek célszerű kialakításúak, szerkezethű formálásúak. A szerkezet esztétikáját rátét díszítő elemek helyett a szerkezet esztétikus formálása biztosítja.

A tervezett híd karakterében az aszimmetria az egyik legfontosabb meghatározó elem. A híd oldal­nézetben érvényesül elsődlegesen, mivel a Mosoni-Duna két partja nagyban különbözik egymástól. Az északi oldalon határozott tömegű árvízvédelmi töltés, míg a déli oldalon magaspart szegélyezi a folyót. Az aszimmetria jelentkezik a híd kereszt­metszetében is, a város felőli oldalon gyalogos- és kétirányú kerékpár­forgalommal bővül a pálya­szerke­zet. Az aszimmetria megjelenik több részletben, a pilon alaprajzi geometriája, az egyedi kandeláberek kialakítása is ezt az elvet követi.

A másik fontos szerkesztési elv a lapszerű formálás, amely szorosan összefügg a tervezett díszvilágítással. A híd karakterét képező, meghatározó elemek: a pilon, a merevítőborda, a hídperem, de még a híd alépítményei is mind síkfelületek. Ezeken a nappali fény önárnyék hatása ad egy rajzolatot, az esti órákban pedig a lapszerű felületek kiemelhetők dísz­világítással.

Az esti megvilágításra nagy teljesítményű, irányított RGBW LED fényvetőket alkalmaztunk, amelyek a híd négy fő elemét emelik ki: a pilont, a húrképet, a hídperemet, valamint a hídfők területét. Az egyes elemek színei együtt vagy akár külön is változtathatók, az általános esti látvány alkalmi vagy ünnepi megjelenéssé is alakítható. A díszvilágítás mellett létesülő közvilágítás illeszkedik a városban általánosan alkalmazott megoldáshoz.

A hídon a csatlakozó útszakasztól eltérő, egyedi korlátok és közvilágítás-oszlopok készülnek, a gyalogos-kerékpáros sáv kiegészítő világítósávot kap a korlátban.

Dunavirágzás

Új jelenség Magyar­országon a dunai kérészek éjszakai rajzása, amely látványossága mellett a hidakon közlekedés­biztonsági prob­lémát is jelent. A közvilágítás fényeinek csapdájába esve az el­hullott kérészek tömegével lepik el az útfelületet. Az ELTE és az Ökológiai Kutató­központ Duna-kutató Intézet szakértői közreműködésével „kérészvédő fény­sorompó” kerül a hídtest alsó felületére. A világító­testek a víz felületét világítják a kérészek számára vonzó, nagy teljesítményű fénnyel, így csak kis részük repül a hídpálya fölé, rajzásuk látványos­sággá válik a vízfelület felett.

Az UNITEF’83 Zrt. tervezésében megvalósuló új Mosoni-Duna-híd megjelenése egyaránt merít Győr gazdag közlekedési-híd­építési múltjából és a közelmúlt technikai-ipari fejleszté­sei­ből. Tervezőként az a célunk, hogy az új híd úgy segítse a város közlekedését, hogy közben annak emblematikus építészeti részévé váljon.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka