Tartályszintmérés és készletelszámolás

A magyar tulajdonú Weszta-T Kft. főképpen gáz- és olaj­ipari létesítmé­nyek, erő­művek irányítás­technikai műszerei­nek, rend­szereinek fejleszté­sével, gyártá­sával, kulcsra­kész kivitele­zésé­vel foglalkozik. Sorozatgyár­tású terméke­ken kívül vállalkozunk egyedi mérés­tech­nikai igényeket kielégítő eszközök gyártására is.


Legfontosabb termék­családunk a szervo­rendszerű tartályszintmérő és a hozzá illeszkedő készlet­el­számoló rendszer, melyből eddig több mint 150 műszert telepítettünk. Eszközeink túlnyomásos körülmények között is alkalmasak folyadék­fázisú szén­hid­ro­gén-­származékok szintjének mérésére. Leg­fontosabb referenciánk hazai olaj- és gázipari létesítmények, tartály­parkok (Mol Nyrt., OPAL Zrt., Normbenz Kft., MVM GTER Zrt. stb.). A műszerezés az adatokat begyűjtő, számításokat elvégző, az eredményeket megjelenítő készletelszámoló rendszerünkkel együtt üzemel.

UVKSZ szintmérő szerelése

Kisebb tartályokhoz ajánljuk a mag­neto­strikciós szintmérő szondáinkat 6 m hosszúságig, melyek a tartályban tárolt termék szintadatainak mérésén kívül – a szervoszintmérőhöz hasonlóan – mérik az esetleges fenékvíz szintjét is.
A szintmérő szonda is rendelkezik az összes, törvényesen előírt hatósági tanúsít­vánnyal.
Gyártás után minden egyes műszert egyedileg is tanúsítta­tunk.
A mérő­rendszert teljessé teszi a szintén általunk gyártott, a tartályhoz igazított méretű átlag­hőmér­sék­let-­távadó.
A Weszta-T műszer­családja alapvetően szolgálhatja a jövedéki termékek korrekt elszámolását.

Cégünk rendelkezik 20 150 mm mérés­tartományú, a Magyar Kereske­delmi Engedélye­zési Hivatal (MKEH) által tanúsított hitelesítő toronnyal, ahol adott a lehetőség saját műszerein­ken kívül más gyártók eszközeinek bemérésére, hitelesíté­sére.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka