2012. december 19.

Szerző:
S. K.

Magyar Nukleáris Társaság • mnt.kfki.hu

Szakmai összefogással az atomenergetika jövőjéért

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) november 29–30. között tartotta XI. Nukleáris Technikai Szimpóziumát a paksi Erzsébet Nagy Szállodában. Mi a célja ennek a szimpóziumsorozatnak? – kérdeztük Holló Elődöt, a Magyar Nukleáris Társaság leköszönő elnökét.


– A szimpózium az MNT egyik kiemelt rendezvénye, amelyet több mint tíz esztendeje, minden év végén megszervezünk. Mivel az MNT közhasznú társaság, programjai a köz javát szolgálják. Ebbe a szolgálatba beletartozik a nukleáris ismeretek terjesztése mind a lakossági, mind a szűkebb szakmai körökben. Rendezvényünk az utóbbit célozza meg, lehetővé teszi, hogy új hazai és külföldi kutatási, fejlesztési eredményekről számoljanak be a szakemberek, továbbá jó alkalom a nukleáris szakma különböző területein dolgozóknak a közvetlen kapcsolatépítésre.

A Paksi Atomerőmű 1. blokkjának reaktorában létrejött az önfenntartó láncreakció
(1982. december 14., 21:45)

A szimpóziumnak volt-e valamilyen kiemelt, aktuális témája?
– Minden szimpóziumot igyekszünk egy vagy több, az adott évben fontosnak tekintett, szélesebb érdeklődésre számot tartó téma köré szervezni. Most két ilyen téma is volt: a célzott biztonsági felülvizsgálat (CBF vagy „stressz teszt”) nemzetközi értékelésének tapasztalatai, illetve megemlékezés a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának harmincéves működéséről, valamint a húsz évvel történő üzemidő-hosszabbítás. Az elsőről az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) vezetői számoltak be, kihangsúlyozva az atomerőműre végrehajtott CBF nemzetközi szakértőktől kapott elismerését. Az üzemidő-hos­szabbításról kerekasztal-beszélgetés folyt az OAH és az erőmű munkatársaival. A jelenlevők megállapították, hogy a hosszabbításnak műszaki akadálya nincs, bár a döntésig még bizonyos feltételeket tisztázni kellett mindkét oldalon.

A szimpózium idején a társaság ünnepi közgyűlést is tartott. Mitől volt ünnepélyes a közgyűlés?
– A társaság szakmai díjainak átadásától és a díjazottak előadásaitól. Az MNT minden évben szakmai pályázatokat ír ki a fiatal kutatók (Fermi-díj), a kísérletező fizikatanárok (Öveges József-díj), a nukleáris kultúra terjesztésében kiemelkedő szakemberek (Szilárd Leó-díj), a fúziós kutatásban jeleskedők (Simonyi Károly Emlékplakett) számára. A pályázatokat kuratóriumok bírálják el, s a díjakat minden évben ünnepélyes keretek között adjuk át. A jelen és a múlt díjazottainak névsora a társaság honlapján (http://mnt.kfki.hu) olvasható. Idén emellett az MNT létrehozta a „tiszteletbeli elnök” tisztséget, melyet első alkalommal Szatmáry Zoltánnak, a BME professzorának ítéltünk oda.

2013. január 1-jétől új elnöke lesz a társaságnak.
– Az MNT elnökségét háromévente újraválasztjuk. A jelenlegi elnökség mandátumát 2010. január 1-jén kapta, így az időközben megválasztott új elnökség – élén Hózer Zoltán elnökkel, az MTA EK munkatársával – január elsején veszi át a stafétabotot tőlünk. Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánok!•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka