2012. május 3.

PTE Grastyán Endre Szakkollégium • grastyan.pte.hu

Sikeres közös online kurzus dél-koreai egyetemmel

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegye­temen pályázat támogatásával a PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma bővítette innovatív extrakurrikuláris (iskolán kívüli) képzési gyakorlatát, élve az online kurzusok és képzések adta lehetőségekkel.


A Grastyán Endre Szakkollégium a 2011/2012-es tanév őszén ismét szervezett joint course-t, vagyis – egy külföldi intézménnyel – közös kurzust. A szakkollégium hallgatói a dél-koreai Kyungpook Egyetem (KNU) diákjaival tanultak párhuzamosan, s osztották meg egymással tapasztalataikat négy alkalommal online formában. A tágabb értelemben vett téma a klasszikus hidegháború időszakának nemzetközi kapcsolatai voltak, azon belül elsősorban a nemzetközi intézményekre és azok szerepére koncentráltak. A kurzus összetett célkitűzés alapján szerveződött: fontos volt a kutatási téma tárgyi feldol­gozása, azaz nemzetközi források és szakirodalmak bevonásával, több nézőpontból (egy volt nyugati és egy keleti blokk orszá­gának szemszögéből) közelíteni a kérdéshez. Másrészt a hallgatók kooperatív csoportmunka keretében dolgozták fel a rész­témákat, a koreai hallgatókkal együttműködve. Vitakérdéseiket, előadásaikat, prezentációjukat természetesen angolul kellett bemutatni az online kurzus keretében, Skype-on.

A kurzust komoly előkészítő munka előzte meg: a koreai kultúra megismerését célzó előadásokkal és módszertani angol nyelvi órákkal készítették fel a magyar hallgatókat a koreai partnerrel való együttműködésre.

Technikai, szakmai és módszertani téren is nagy előre­lépés történt ebben a félévben, erről egy konferencia keretében maguk a hallgatók is beszámoltak. A koreai fél annyira elégedett volt, hogy két hallgató koreai tanulmányait finan­szírozzák majd a tavaszi félévben.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka