Mezei Ferenc Gothenburg Lise Meitner-díjas

A 2021-es Gothenburg Lise Meitner-díjat Mezei Ferenc professzornak ítélték. A rangos elismerést a svédországi Göteborgi Egyetem Fizika Tanszéke alapította 2006-ban.


A díjat Mezei Ferenc az úgynevezett neutron­spin-echo módszer és a szuper­tükör felfedezéséért kapta, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a neutron­szórási módszerek fejlődéséhez. A spin-echo elvet a magyar fizikus a KFKI területén működő Budapesti Kutatóreaktornál (BKR) 1972-ben végzett kísérlettel igazolta. Az első szupertükröket szintén a KFKI-ban készítették, és a reaktornál végezték az ezzel kapcsolatos méréseket. Egy másik fontos felfedezése a hosszú impulzusú neutronforrás-koncepció, amely a svédországi Lundban jelenleg épülő Európai Spallációs Forrás (ESS) újszerű műszaki tervezésének az alapja. Ezt a koncepciót Mezei Ferenc publikálta elsőként, 1994-ben. A neutronszórásban a repülésiidő-technika (time-of-flight; TOF) a hosszú impulzusú forrás koncepciójának egyik alappillére, a magyar fizikus hozzájárulása ennek fejlesztéséhez alapvető fontosságú.

Mezei Ferenc professzor

Mezei Ferenc döntő szerepet játszott a csillebérci reaktor 1990-es korszerű­sítése után létrehozott Budapesti Neutron Centrum (BNC) műszerparkjának kialakításában. 1992 és 2010 között ő volt a BNC Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke. Napjainkban egy úttörő projektet vezet, melynek célja egy új típusú kompakt neutronforrás (compact accelerator based neutron source; CANS) létrehozása. Az Energiatudományi Kutatóközpont – a Mirrotron Kft.-vel közösen – Martonvásáron építi meg Európa első CANS-berendezését, amelyet 2022-ben helyeznek üzembe. A fejlesztésről magazinunk rendszeresen beszámol.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka