Különleges halmaz­állapotú folyadékkristályok

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont (HUN-REN Wigner FK) tudományos főmunkatársa, Salamon Péter vezetésével külön­leges anyagok tanulmányozása kezdődik. A hároméves projektet az EIG Concert-Japan pályázatán elnyert 55 millió forintos támogatás is segíti.


A folyékony anyagok nemrégiben felfedezett új álla­potát, a ferroelektromos nematikus folyadékkris­tályokat vizsgálják majd a kutatók. Az ilyen folyadék­kristályokban a molekulák sokasága folyadékszerű mozgékonysággal rendelkezik, ugyanakkor a kristályos anyagokra jellemző különleges irányrendezettséggel is bír. A projekt fő célja a kialakuló térbeli és felületi tölté­sek vizsgálata és ezek elektromos terekkel való kölcsönha­tá­sának megértése. Emellett a kutatók arra is törekednek, hogy feltárják a vizsgált jelenségek gyakorlati alkalma­zásait. Továbbá megvizsgálják, hogy miként lehet elektromos áramot generálni a ferroelektromos folyadékok termikus és mechanikai gerjesztésével, és hogyan lehetne ezt alkalmazni például mobil elektronikában használható energiagyűjtő eszközökben.

Elektronmikroszkópos képElektromos térnek kitett ferroelektromos nematikus cseppek fraktálszerű morfológiája (a) polarizációs optikai és (b) pásztázó elektronmikroszkópban megfigyelve. (Ábra: HUN-REN Wigner FK)

A kutatás résztvevői vizsgálják a ferroelektromos folyadékokban az elektromos és az áramlási tulajdonságok közti feltételezetten erős csatolást, a ferroelektro-reológiai és a ferroelektro-nedvesítés jelenséget. A kutatások eredményeként jelentős előrelépést várnak ezen anyagok fizikai tulajdonságainak és jelenségeinek alapvető megértésében, illetve a lehetséges alkalmazásaikkal kapcsolatban.•

Címlapkép: HUN-REN Wigner FK


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka