Adatrepozitórium születik

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) három kutatóhelyének szakemberei el­indították az ELKH Adatrepozitóriumot létrehozó nagyszabású projektet.


A hiánypótló új digitális infra­struktúra egyedül­álló feltételeket teremt a nemzetközi kutatási infra­struktúrákba való bekapcsolódásra. Az ELKH Adat­repozitó­rium intézményi, technológiai és közvetlen adat­kapcsolati szinten segíti elő hazánk hasonló célú európai kezdeményezé­sekbe történő bekapcsolódását, amelyek közül a legfontosabb az EOSC (European Open Science Cloud; Európai Nyílt Tudományos Együtt­működés) páneurópai kutatási infrastruktúra. „Az ELKH Adat­repozitórium fejlesztésével célunk, hogy megoldást nyújtsunk a kutatások során nagy mennyiségben keletkező adatok biztonságos tárolására, kezelésére és megosztására, meg­akadályozva ezzel az értékes gyűjtemények elkallódását” – hangsúlyozta Maróth Miklós, az ELKH elnöke.

Az Adatrepozitórium a tervek szerint 2023 második felétől áll majd a felhasználók rendelkezésére, és kiváló műszaki és személyi feltételek mellett biztosítja a kutatási adatokra vonatkozóan nemzetközi össze­fogásban kidolgozott FAIR – Findable, Accessible, In­teroperable, Reusable, magyarul: megtalálható, hozzá­férhető, átjár­ható, újra­felhasznál­ható – elvek érvényesülését. A projekt gondos­kodik továbbá az adat­repozitóriu­mok fel­használásá­val kapcso­latos ismeretek terjesztéséről, a szükséges ELKH- és intézményi szintű adat­kezelési irányelvek és szabályozások létre­hozásáról, valamint a hazai és nemzetközi adat- és meta­adat-kezelési, -tá­ro­lási szabványok és ajánlások meghonosításáról.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka