A Zenetudományi Intézet új adatbázisa

Bartók Béla műveinek körülbelül egyharmada népdalfeldolgozás, amelyekben a zene­szerző túlnyomórészt saját, mintegy tízezer dallamból álló, különböző nemzetiségektől szár­mazó népdalgyűjteményéből válogatott.


A Bartók Archívum új adatbázisa, melynek alapjául Lampert Vera zenetörténész jegyzéke szolgált, e népi dallamok teljes forrásanyagát teszi közzé, és a felbecsülhetetlen értékű fonográffelvételek mellett ezek írásban rögzített változatait is bemutatja.

A Népzene Bartók műveiben című adatbázis azt a népzenei hát­teret tárja fel, amely Bartók alkotói fantáziáját megragadta. Az adatbázis révén válaszokat találunk olyan kérdésekre is, mint például arra, hogy miként jegyezte le Bartók a dallamot a gyűjtéskor, milyen meg­jegyzése­ket fűzött hozzá, és hogyan pontosította lejegyzését olykor több évtized elteltével annak érdekében, hogy az állandó változásban lévő népdal egy adott elő­adásá­nak „pillanatfelvételét” a lehető legprecí­zebben rögzítse. A népzenei források alapos tanul­mányo­zása és a kompozícióval való összehasonlítása révén a zeneszerző műhelyébe kaphatunk bepillantást.

Bartók népdalgyűjtésen – Zobordarázs (ma: Dražovce, Szlovákia), 1907 – Forrás: Bartók Archívum, Budapest

Az adatbázis a Bartók-művekben felhasznált népi dallamok – jelenlegi tudásunk szerint – legvalószínűbb forrásául szolgáló népdalok minden számunkra elérhető írott és hangzó forrását közreadja, így aztán olyan kéziratos források válnak szabadon hozzáférhetővé, amelyek eddig csupán a kutatók meglehetősen szűk köre számára voltak elérhetők.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka