A MATE termékké és szolgáltatássá fejleszti kutatási eredményeit

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Innovációs Központja a közelmúltban bevezetett innovációs szolgáltatásokkal minden egyetemi polgárnak minden szak­területen, a nagy potenciált rejtő ötletek minden fázisában képes segítséget nyújtani. Az elsőként támogatott projektek az agrárium széles spektrumát fedik le – a precíziós növény­védelmi felmérések előkészítésétől a speciális halgazdálkodási eszközök fejlesztéséig.


„Egyetemünk a magas színvonalú oktatási-kutatási feladatokon túl arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy az új eredmények ne csak szakmai publikációkban jelenjenek meg, hanem kézzelfogható termékként, technológiai újításként vagy szolgáltatásként a piacon is elérhetővé váljanak, azaz a társadalom számára is hasznosuljanak. Az ehhez szükséges lépcsőfokok megtételében nyújt hathatós segítséget a MATE Innovációs Központja” – emelte ki az egyetemi innovációs szolgáltatások fejlesztése kapcsán Prof. Dr. Gyuricza Csaba, az intézmény rektora.

A növényvédő szerek formulálása során fontos cél a permetlé megfelelő terülése az élő növényi felületen

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-Egyetemi-ÖKO-2019-00006 projektjének tá­mo­­ga­tá­sával kifejlesztett innovációs szol­gáltatások egyik fő pillére a MATE Proof of Concept finanszírozási programja, amely az egyetem berkein belül keletkezett kutatási eredmények piaci hasznosításának elősegítését célozza. A kutatók a program révén támogatást kaphatnak innovációs ötleteik értékeléséhez, validálásához, üzleti hasznosításának vizsgálatához vagy a szükséges prototípusok kifejlesztéséhez, sőt a támogatás akár olyan fázisba is juttathatja a technológiákat, amelyek licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra is alkalmasak.

Tenzidekkel elősegíthető a permetlé terülése, azaz a peremszög csök­ken­­tése a növényi levélen

A programra eddig beérkezett pályáza­tokat külső szakmai és pénzügyi szakértőkből, vállalatvezetőkből és egye­temi felsővezetőkből álló bizottság értékelte, többkörös bírálati rendszerben. Az első pályázati körben öt projekt lépett magasabb szintre az innovációs lépcsőn, összesen több mint 20 millió fo­rintos támogatással.

Az Egyetemi-ÖKO projekt keretében a MATE Innovációs Központja Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapot is létrehozott, amely az egyetem intézeteinek, kutatóinak biztosít támogatást szabadalmi eljárások lebonyolítására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka