A MATE innovációs öko­szisztéma-fejlesztésének eredményei

A 2021. február 1-jén létrejött Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Európa egyik legnagyobb agrár­fókuszú, multidiszciplináris képzési és kutatási helye, tudás­bázisként működő felsőoktatási intézmény, mely tudo­mányos eredményei révén hatalmas innovációs potenciált képvisel.


A MATE négyéves ciklus­ban fejlesztette innovációs ökoszisztéma-rendszerét a Nemzeti Kutatási, Fejlesz­tési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 pályázatának támogatásából.

Innovációs ökoszisztéma-fejlesztés a MATE-n

A felsőoktatási intézmény tudásközvetítő szerepének hatékonyabb kiaknázása érdekében létrehozott egy olyan központi szervezeti egységet, melynek kiemelt tevékenysége az Egyetem széles körű szellemi­tulajdon-portfóliójának gon­dozása, valamint az új szabadalmak és oltalmak létrejöttének koordinálása. A megalakult Innovációs Központ támogatja innovációs projektek megvalósítását, a szellemi tulajdonjoghoz kö­tő­dő ügyekben való eligazodást és a finan­szí­rozási lehetőségek beazonosítását.

Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít a kutatás támogatására. A kutatói tevékenység ösztönzése érdekében az Innovációs Központ fejlesztésében kialakítottak egy differenciált szolgáltatási és kompetenciafejlesztési rendszert, mely általános innovációs alapismereteket nyújt minden egyetemi polgárnak, továbbá differenciált szolgáltatásaival fejlődési ívet biztosít az egyetemi polgárok kutatás- és projektmenedzsmentben való jártassága szerint.

A kutatások támogatása érdekében az Egyetem célja az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel ösztönzése is, a beadott pályázatok számának növelése, ennek érdekében Horizon Europe Információs pont segíti a sikeres részvételt.

Az Egyetem a pályázat támogatásából Proof of Concept innováció­finanszírozási programot hozott létre az innovációs tevékenység támogatása céljából, illetve a kidolgozott technológiák piaci hasznosításának elősegítése érdekében. A projekt futamideje alatt 13 kutatási projekt számára nyílt lehetőség a projektgazdák innovációs ötleteinek megvalósítására, validálására, prototípusok kifejlesztésére.

A Központ a projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordított a kutatói utánpótlás támogatására is, melynek érdekében hallgatói tudásátadó rendez­vé­nyeket és innovációs versenyeket rendeztek.

A projekt keretében létrejött egy olyan kutatás-fejlesztési és innovációs re­giszter is, mely az egyes szer­vezeti egységekben létrejövő, bevételt termelő szellemi alkotások, kutatás-fejlesztési te­vékenységek nyomon követésére alkalmas, valamint az egyes műszaki, in­novációs, szolgáltatási, tanácsadási kompetenciák is megjeleníthetők.

A Központ szervezésében innovációs és vállalko­zási szemléletet formáló programok is megvalósultak, kiemelkedő eseménysorozata az évente megrendezésre kerülő Egyetemi Innovációs Hét.

Az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépülését a MATE nemcsak szervezeti egységeinek munkájával, szervezett programokkal, képzésekkel támogatja, hanem külső szakmai és vállalati partnerekkel való együttműködéssel, tudásuk, szakértelmük, tapasztalataik bevonásával is.•

A program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 Innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Magyar Agrár- ésÉlettudományi Egyetemen című pályázatából valósult meg.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka