A jégkorszaki Kárpát-medence

Őshonos növény­fajaink zöme valószínűleg nem vándorolt délre, hanem helyben élhette túl a jég­korszakot. Vagyis természeti örökségünk sokkal ősibb lehet, mint azt korábban gondoltuk.


Azt tanultuk, hogy a jégkorszak olyan zord időszak volt, hogy Közép-Európa fajai­nak zöme délre, a Balkánra és a Mediterrá­neumba húzódva élte túl, így pél­dául hazánk területét is fajszegény növényzet borította. Ezt a képet árnyalják a rangos Biological Reviews nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány szerzői, köztük a Magyar Agrár- és Élet­tudományi Egyetem (MATE), valamint a HUN-REN Ökológiai Ku­tató­központ munkatársai. A kutatók az elmúlt évtizedben több alkalommal is végez­tek botanikai kutatásokat olyan hideg klí­mán Szibériában (Orosz­országban, Mongó­liá­ban), amilyen a Kárpát-medencében az utolsó jégkorszak leg­hidegebb időszakában (26–19 ezer évvel ezelőtt) volt.

Zsoldos Márton illusztrációja – a jégkorszak leghidegebb időszakában (19–26 ezer éve) – a tanulmány eredményei alapján, a Mátra déli előterének egy július eleji állapotát ábrázolja.

„Dél-Szibériában legnagyobb meg­lepetésünkre kifejezetten fajgazdag növény­közössé­geket láttunk, és ennek hatására felmerült bennünk, hogy a Kárpát-medencei élőhelyek talán nem is lehettek olyan faj­szegények a jégkorszakban, mint korábban gondoltuk” – jelentette ki Molnár Ábel Péter, a cikk vezető szerzője, a MATE Vad­gazdálkodási és Természet­védelmi Intézetének doktorandusza.

A szerzők elképzelését erősítik azok az új genetikai vizsgálatok, amelyek több őshonos gyepi, erdei és mocsári faj kapcsán is kimutatták, hogy azok a Kárpát-medencében élték túl a jégkorszak leghidegebb időszakát.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka