Vércukor­mérő magyar fejlesztőktől

A Magyar Diabetes Társaság 2016-os felmérése szerint az elmúlt másfél év­tizedben több mint hetven százalék­kal nőtt a cukor­betegek száma hazánkban. Jelenleg hozzá­vetőleg közel 800 ezren élnek diabétesszel, és közel fél­millió lehet azok száma, akik már cukor­betegek, de még nem tudnak róla. E nép­beteg­ségben tehát szinte minden magyar család érintett.


A betegség elenged­hetetlen velejárója a rendszeres vércukor­mérés, ám hazánkban a cukor­betegek alig több mint fele (55 százalék) méri legalább napi rendszeres­séggel a vércukor­szintjét, to­vábbi 27 százalékuk viszont csupán hetente.
A 77 Elektronika Kft. új fejlesztésű vér­cukor­mérő készüléke – az okos­tech­noló­giát segítségül híva és a gyógyszeres kezelést kiegészítve – hatékony eszközt ad a betegek kezébe vér­cukor­szint­jük meg­felelő keretek között tartására. Az eNapló tele­medicinás felületen a beteg vagy ke­zelő­orvosa beállíthatja, hogy mikor esedékes a következő mérés, melyre az új vér­cukor­­mérő-­rendszer hang­jelzéssel fi­gyel­meztet, ezzel is ösztönözve használó­ját a betegség kontrollálására.

Minden eddiginél pontosabb, közel klinikai laboratóriumi pontosságú (±8 százalék) vércukor­mérést tesz lehetővé az otthoni ön­ellenőr­zés során. Az étkezés előtti mérés után egy, másfél vagy két órával a gép hangjelzéssel figyelmeztet az étkezés utáni mérés esedé­kes­ségére, és egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulin­adás idő­pontját. A készülék képes arra is, hogy hipo­glikémia, azaz túlzottan alacsony vércukor­szint után automatiku­san jelezze az ismételt mérés szükségességét.

Az új okos­készülékhez közel húszezer cu­kor­beteg most térítésmentesen juthat hozzá egy csere­program keretében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka