2020. szeptember 9.

Szerző:
Paulik Katalin

Új típusú cézium-sugárforrásokat fejlesztenek

Az ország legnagyobb radioaktív készítményeket gyártó vállalata egy innovatív projekt keretében lejárt szolgálati idejű, környezeti szempontból veszélyes cézium-137 (Cs-137) hulladék újrafelhasználását kívánja megvalósítani. Horváth János, az Izotóp Intézet Kft. logisztikai és műszaki igazgatója röviden így foglalta össze a projekt lényegét: egy régi sugárforrás környezetbarátabb formába történő átalakítása, melyből a nemzetközi piacon értékesíthető kereskedelmi termék lesz ahelyett, hogy veszélyes formában eltemetnénk.


Miben új és mennyiben veszélytelenebb az a technológia, amelyet a porlódása miatt környezetre ártalmas cézium-137 (Cs-137) hulladék újrafelhasználásához fejlesztenek az intézetben?

– A 2017 őszén kezdődött projekt célja az intézet területén tárolt, több mint harmincéves, korábban tudományos kísérleti céllal használt, mára azonban lejárt szolgálati idejű cézium-137 (Cs-137) források – amelyekben a sugárzó anyag vízben oldható cézium-klorid formájában van jelen – újrahasznosítása. Ez, ha a sugárforrások megsérülnének, veszélyes le­het a környezetre. Ezért a projekt során a régi forrásokból kinyert cézium-kloridot (CsCl) szervetlen mátrixhoz keverjük, majd kiégetjük, és ezt követően a kerámiához kötött, vízben nem old­ható cézium-137-ből (Cs-137) gyárta­nánk az új, kereskedelmi forgalomban értéke­sít­hető sugárforrásokat. A kész ter­mé­keket a méréstechnikában lehet majd használni.

A három részből álló forrófülkesor a szerelési fázisban.
Egy új gyártórészleg valósul meg az intézet területén?

– Igen. Az Izotóp Intézet Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázatra je­lentkezett, és nyert támogatást erre a kutatás-fejlesztési projektre, mely so­rán létrehozzuk az új sugárforrás prototípusát, valamint a művelet végrehajtására alkalmas berendezést. Gyakor­la­tilag megépítünk egy három részből álló forrófülkesort. A projekt része még a technológia során esetleg keletkező ve­szélyes anyagok ártalmatlaní­tá­sára szolgáló szűrőrendszer kifejlesztése és meg­építése is. Egy eddig nem haszno­sított föld alatti helyiségben helyeztük el a teljes egészében saját tervezésű és ki­vitelezésű fülkesort, előkészítő labo­ra­tó­riumot, gázmintaelemző rendszert, kiépítettük az energiaellátást, valamint befejeztük a gyártótér légtech­ni­kai ki­alakítását a szükséges mo­ni­to­ring­rend­szerrel. A veszprémi Pan­non Egyetemtől kaptunk szakmai segítséget az aktív és az inaktív kísérletek elvég­zéséhez. Az viszont csak az első aktív forrás kinyitása után derül majd ki, hogy mennyire sikeres az elképzelésünk. Ez akkor történhet meg, amikor már rendelkezünk a megfelelő gyártási engedélyekkel.

A saját tervezésű és kivitelezésű fülkesor tesztelése.
A fülkesor elkészült, az engedélyeztetés folyik. Min dolgoznak jelenleg?

– Befejezéséhez közeledik a légtechnikai rendszer beüzemelése, mivel az előírások szerint nyitott sugárforrások esetében –150 pascal depressziót kell biztosítani a gyártótérben. A szűrő-, el­nyeletőrendszer kidolgozása zajlik, amit a Pannon Egyetemhez kapcsolódó külső céggel végzünk. Az abszorber alaptípu­sát már legyártották, a berendezésben a beszívott levegő egy vízpermettel érint­kezik, amiből egy ioncserélő oszlopon keresztül áramoltatva ki lehet vonni az esetlegesen keletkező céziumgőzöket. Számításaink szerint a technológia során nem keletkeznek céziumgőzök, mégis a lehető legrosszabb forgatókönyvet kell alapul vennünk ahhoz, hogy a legnagyobb biztonságot elérjük. Várhatóan egy-két hónapon belül az általunk kidolgozott technológia szerint legyártjuk az első sugárforrásokat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka