Roncsolásmentes vizsgálatok

Az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (European Federation for Non-Destructive Testing, EFNDT), áprilisi budapesti közgyűlésén dr. Trampus Péter, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnöke személyében magyar elnököt választott. Ez adta az apropóját annak, hogy megkérdezzük a professzort a roncsolásmentes vizsgálatokról.


Melyek a roncsolásmentes vizsgálatok területei?

– Ha megnézzük a körülöttünk lévő dolgokat, akkor szinte mindenütt felfedezhetjük a roncsolásmentes vizsgálatok jelenlétét. Szemelvényszerűen ez a következő, a civil életből vett példákkal támasztható alá:

  • a munkához és az életvitelhez szükséges mérnöki szerkezetek gyártásának minőség-ellenőrzése (gépek, berendezések, hegesztett épületszerkezetek, hidak);
  • a helyváltoztatást és az áruszállítást megvalósító közlekedési és szállítóeszközök kritikus elemeinek gyártásakor, üzembe helyezésüket megelőzően és az üzemeltetésük időszakában végzett vizsgálata (személy- és tehergépjárművek, vasúti közlekedés eszközei, repülőgépek, hajók);
  • az életminőség alapját képező energia biztosításához szükséges komplex létesítmények berendezéseinek vizsgálata (primer energiahordozók kiaknázásának és szállításának eszközei, az energia átalakítására szolgáló erőművek, elosztóhálózati rendszerek);
  • a tudományos kutatás (például űrkutatás), a sport és a szórakozás eszközeinek roncsolásmentes vizsgálata.

A roncsolásmentes vizsgálatok a felsorolt területek integráns és nélkülözhetetlen elemei.

Reaktortartályt vizsgáló manipulátor pozicionálása
Mi a roncsolásmentes vizsgálatok célja?

– Az ipari roncsolásmentes vizsgálatok célja a mérnöki szerkezetek használatra alkalmas állapottól való eltéréseinek a felderítése. Az eltérések lehetnek folytonossági hiányok (például repedések) vagy egyéb szerkezeti inhomogenitások (például vastagságcsökkenés, deformáció). A roncsolásmentes vizsgálatok elvégzését két cél vezérli.

  • Az egyik az ember és a környezet védel­me abban az esetben, amikor a mérnöki szerkezet vagy annak egy eleme, roncsolásmentes vizsgálat által fel nem derített el­térés következtében tönkremegy (törik, lyukad), és a tönkrement szerkezet veszélyforrás a környezetére nézve. Ez a „társadalmi” cél. A társadalmi cél jelentőségét aláhúzza a biztonsági követelményeknek a biztonsággal kapcsolatos viszonyunk megváltozása eredményeként bekövetkező fokozatos szigorodása.
  • A másik cél a vizsgált szerkezet vagy létesítmény teljesítőképességének, teljesít­ménykihasználásának optimalizálását szolgálja. Ez az „üzleti” cél. Egyre nagyobb az igény a berendezések teljesítményének növelésére és/vagy a tervező által megalapozott üzemidőn túli használatára.

Ügyelni kell arra, hogy e két cél ne kerüljön egymással ellentmondásba.

Turbinaforgórész ultrahangos vizsgálata
Hogyan fejlődött a roncsolásmentes vizsgálat a kezdetek óta?

– A roncsolásmentes vizsgálatok óriási fejlődésen mentek át az ipari alkalmazásuk kezdetétől napjainkig. A kezdeti minőség-ellenőrzés jellegű vizsgálatokkal szembeni elvárás az előírt követelményeknek való megfelelés vagy meg nem felelés eldöntése volt. Nem kellett az eltérést kvantitatív módon jellemezni, amit az adott kor eljárásai nem is tettek lehetővé. Később, a mérnöki gyakorlat forradalmi változásai (új szerkezeti anyagok alkalmazása, új módszerek bevezetése a tervezésbe, a kockázatelemzés és élettartam-gazdálkodás diszciplínák megjelenése) kihatottak a roncsolásmentes vizsgálatokra, és életre hívták az üzemelőberendezések további üzemeltetésre való alkalmasságának eldöntését szolgáló roncsolásmentes vizsgálatokat. A folytonossági hiányok kvantitatív jellemzésére irányuló új követelmények a korábbi gyakorlatot a megbízható detektálás és méretmeghatározás számszerűsített követelményeinek új világa felé mozdították el. E vizsgálatok jelentősége az elmúlt évtizedekben egyre nő. De a fejlődés ezzel még nem állt meg. Már megjelentek a diagnosztika területén is a mesterséges intelligenciát alkalmazó módszerek, amelyek elméleti alapjai, számítógépes háttere adott, a tanuláshoz szükséges adatbázisok elkészítése pedig csak idő kérdése. Ezzel a roncsolásmentes vizsgálatok a high-tech kategóriájába lépnek.

Csővezeték falvastagságmérése
Tavasszal választották az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnökévé. Mi a szövetség fő célja?

– Az EFNDT célja, hogy az európai nemzeti roncsolásmentes vizsgálati szövetségek bázisán hozzájáruljon a roncsolásmentes vizsgálati szakmának az ipar, a felhasználók és a társadalom javát szolgáló fejlődéséhez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka