Rail System típusú nagyelemes vasúti átjárók Edilon sínrögzítéssel

Az alábbiakban a Rail System típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, rugalmas Edilon ágyazású, rugalmas átmeneti szakasszal kialakított vasúti átjárórendszert mutatom be (szabadalmi bejelentés száma: P 1400535). Röviden ismertetem a rendszerrel kapcsolatban 2014-től bevezetett minőségi elvárásokat, a 2015–2016 között beépített Rail System átjárók építési és fenntartási tapaszta­latait, valamint a 2017-től bevezetett, továbbfejlesztett átjárótípusokat.


Rail System átjáró távlati ábrája

Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgéscsillapítási és rugal­mas vágányrögzítési módszerek 25 éve használatosak Ma­gyar­országon. A többéves híd- és pályaépítési, valamint üzemeltetési tapasztalat alapján a MÁV PHMSZA P-5626 számon 2001-ben adta ki a rendszer akkori karbantartási előírásait.
A szintbeni keresztezés minden részének meg kell felelnie mindegyik közlekedési pálya szabályainak. A szintbeni közúti-vasúti kereszteződések e két közlekedési ágazat pályájának kritikus pontjai. A biztonságos közúti és vasúti közlekedés érdekében – a közúti forgalom ugrásszerű növekedése és a tengelyterhek növelése miatt – a nagy terhelhetőségű, hosszú élettartamú, gondozásmentes kialakítások kerültek előtérbe.
Az Edilon típusú átjárók tartósságára jellemző, hogy szemrevételezéskor az 1990 körül épült enyingi és a 2016-ban épült solti átjáró állapota nem nagyon különbözik. Az átjárók kifogástalanul üzemelnek.

  • Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség (ERS-HR, Hollandia): 300 km/h;
  • Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség Magyarországon: 160 km/h;
  • Jelenleg várható min. panelélettartam: 20 év.

Rail System átjáró kialakítása

Az új típusú vasúti átjáró kialakításához a komoly gyakorlati tapasztalaton kívül az edilon)(sedra bv. laboratóriumi és pályamérési eredményei adtak útmutatást. Paska Tamás építési és üzemeltetői tapasztalatairól írt szakdolgozata a szegedi Pályavasúti Területi Központ területén található szintbeni kereszteződésekről fontos kiegészítésekkel szolgált.
A kétéves időtartamot átfogó vizsgálat alapján készült jelen­tésében dr. Kazinczy László a magyarországi szintbeni keresztezések kialakítására tett javaslata szerint nagy közúti és vasúti terhelés és 100 km/h vasúti sebesség felett a pontiSTRAIL és az Edilon rendszert tudja főként ajánlani.
A gyártó cég tapasztalata csak Hollandiában több mint 1300 át­járó építése, a Rail Systemnél ez a szám 20 db 280 vfm-en, valamint nagyelemes villamos vasúti szakasz 360 vfm hosszban.

A Rail System típusú átjárók fejlesztése

Nagyelemes átjárók kialakításának előzményei:

  • nagyelemes, 60 cm vastag nagyvasúti átjáróelemek, Hollandia, 1980;
  • nagyelemes, 2 részből épített átjáró, Balatonkeresztúr, 1994;
  • nagyelemes és átmeneti szakaszos átjárók;
  • nagyelemes átjáró, Fülöpszállás 2012, ágyazatragasztásos átmenet.

Rail System rendszer, 2015:

• nagyelemes, 2 átmeneti elemes, Kunszentmárton, 2016;
• nagyelemes, 9 átmeneti lefogásos átjáró, Szombathely-Szőlős, 2017;
• nagyelemes, 3 átmeneti lefogásos átjáró, Pörböly 2017.

A Rail System típusú átjáró kialakítása

Cserkeszőlő – Rail System típusú átjáró, 2016

Geometria

Trapéz keresztmetszetű, adott sínrendszerhez méretezett vályúkkal kialakított, 500 mm vastag vasbeton panel. A panel közép­vonalában utólagos aláinjektálásra kialakított átmenő lyukak van­nak. A vályúk két végén, a lemez folytatásaként min. 270 mm vastagsággal, 1400–2000 mm hosszú túlnyúló rész található. A túlnyúló részen rugalmas átmeneti szakasz kialakítása készül 2 vagy 3 keresztmetszetben egyedi, rugalmas alátámasztású és ágyazású kapcsolószerekkel. Az ennél hosszabb átmeneti szakasz kialakítása külön csatlakozó panelen alakítható ki.

Alépítmény kialakítása

1.) Gyors szárazépítéses módszer, 20–36 óra vágányzári idővel

A min. sk –1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előrefektetett kábelalépítményekkel kerül ki­alakításra. A teherbírást az sk –0,5 szintig geotextíliával, georáccsal és 2-3 rétegben E2 = 70 alépítménnyel készítjük. A pár cm-es szintező finom rétegre helyezzük az átjáró elemeit. A panelek elhelyezése után a középvonalban beépített csöveken az aláinjektálást elvégezzük. Ez a felső 5-10 cm vastag felső réteg minden esetleges építési és tömörítési hibáját kiküszöböli, és folyamatos ágyazást biztosít.

2.) Alábetonozásos módszer, 36–95 óra vágányzári idővel

A min. sk –1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előrefektetett kábelalépítményekkel kerül kialakításra. A teherbírást az sk –0,7 szintig geotextíliával, georáccsal és 2-3 rétegben E2 = 70 alépítménnyel készítjük. Az így kialakított szintre min. 20 × 20 cm keresztmetszetű fektető keresztgerendákat helyezünk. Ezekre fektetjük az átjáró elemeit. A kialakított részt 2 rétegben helyszínen alábetonozzuk a teljes vastagságú és az átmeneti szakaszon is.
Elsősorban villamos panelek alatt, többvágányos hosszabb szakaszokon építjük, valamint akkor, ha kapcsolódó vonali munkák miatt lehetőleg 60 óra rendelkezésre áll.

3.) „Mivel nincs több időnk” módszer, 8–10 óra vágányzári idő

Megegyezik az 1. pont alatti leírással, de az átjáró minden elemének kialakítását – a vágányok beragasztását is – előre elvégezzük. A teljes előkészítés okán különösen nagy pontosságot kíván meg már a beépített elem miatt is. Az átmeneteken túlnyúló szabad sínvégek lehajlása és kifordulása is okozhat problémát.

Kisszállás – Rail System típusú átjáró, 2015
Szombathely-Szőlős – Rail System típusú átjáró, 2017

Vágány építése

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai szerint (Orange Booklet, 2014) történik. A kialakításról, a felületekről és a technológiai vizsgálatról a beépítés utolsó fázisáig részletes jegyzőkönyv készül, melyet a kivitelező az építési naplóhoz csatol, valamint másolatban bizonylatként megküld a magyarországi Edilon képviseletnek, a Route Consult Bt.-nek.

Anyagok

Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton C40/50 értékkel, gyártó Ferrobeton Zrt.
Kiöntőanyag: Corkelast V60, V70 és a rendszer összes anyaga, gyártó edilon)(sedra bv.
Egyedi kapcsolószerek: Edilon EDF 140, 150, GEO

A Rail System típusú átjárók előnyei

A túlnyúló részen elhelyezett kapcsolószerek rugalmas leerősítései az alátétgumikkal együtt a betonlemezből kivehetők, cserélhetők, állíthatók. Ezzel lehetővé vált a gépi vágányszabályozás közvetlenül az átmeneti vasbeton panel végénél. Aláverésnél az átmeneti szakasz előtti aljak is max. 15 mm-re megemelhetők.
Az egyedi lefogatások alatt változó rugalmasságú lemezek elhelyezése csökkenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az átmeneti szakasz utólagos „hangolása”, gyors cseréje, javítása is lehetővé vált.
Az élvédő acélidomok teljes elszigetelése a lemez vasszerelésétől megszünteti a panelen keresztül az esetleges áramvezetést. Az élvédelem jelenlegi formája el is hagyható.
A panelekről és a nyomcsatornából kijutó víz az átmeneti panelen lassul, a lerakott szennyeződés könnyen eltávolítható. A csapadékvizet az átmenet oldalán lehet levezetni, nem az ágyazat felett.
Átjáróépítés kedvezőbb áron: Az átjárót nem kell teljes vastagsággal tervezni és megépíteni, csak az átvezetendő útburkolat és biztonsági sávok szélességében. Az átjárókhoz közvetlenül kapcsolódó kis terhelésű szakaszok (pl. gyalogosátjáró) az átmeneti rész felett bármilyen kiselemes vágányburkolattal megépíthetők.

Elemek és technológiák összehasonlítása

Nagyelemes átjárók alkalmazásának hátrányai

A nagyelemes alkalmazás hátrányaként jelölik meg, hogy beépítés után a vágányok nem szabályozhatók. Az átjáró fix pontként szerepel a továbbiakban. A kifogás valószínűleg abból a gyakorlatból ered, hogy a magassági korrekció sokszor csak emelést jelentett. Ez viszont a keresztező közút hossz-szelvényét rontotta.
Nagyelemes átépítéskor hosszú távon kell mindkét vonalvezetést optimalizálni.
Ne feledjük, hogy a hídfők, aluljárók, alagutak is fix pontként szerepelnek, magassági korrekciójukra csak átépítéseknél kerülhet sor.

Elemek és technológiák összehasonlítása

Alkalmazott elemek: A nagyelemes átjárók egy elemként alkalmazásának határa a szerkezeti vastagságtól és az emelendő súlytól függ. Gyakorlatom szerint 13 m hosszú, max. 35 t-s elem gyártható, emelhető biztonságosan. A repedéstágasság itt még az előíráson belül tartható. Hosszabb elemeket több darabból kell készíteni.
Műszál-erősítésű, 40-45 cm vastag betonelemeknél 5 m elemhossz az ideális. Ez 13-15 t-s elemeket jelent. Itt előnyösebb a hosszabb építési idővel és alátétgerendák alkalmazásával tervezni.
Vasbeton elemeknél 3 db elem és kb. 10-13 m járható hossz felett előnyös a fektetőgerendás módszer. Kiegészítésem: a 20 cm vastag alábetonozással min. 70 cm-re növelt betonszerkezet az ágyazás rugalmasságát tovább csökkenti.
A csatlakozó átmeneti szakasz rugalmas ágyazását ezért közvetlenül a síntalp alatt elhelyezett vagy a síntalp és a vasbeton lemez között kialakított, állandó vagy hangolható rugalmas ágyazással célszerű megoldani.•

Hatvani Jenő (hatvani.jeno@railsystem.hu) okl. építőmérnök, a Rail System Kft. ügy­vezetője. A holland edilon)(sedra bv. partnere a vasúti átjárók és burkolt vágányszakaszok fejlesztésében, tervezésében, beépítésében. A Ferrobeton Zrt. fejlesztő és vasúti beépítő partnere. Társasága által képviselt szabadalmai: bordás utófeszített teherelosztó lemez, Rail System típusú vasúti átjáró kialakítás, előregyártott betonelemekbe ágyazott optikai szenzorok. Feltaláló és beépítő közreműködő a Ferrobeton típusú előregyártott buszöböl szabadalmi mintaoltalomnál. Optikai szenzoros mérések kivitelezője a vasúti műtárgyak diagnosztikában.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka