2017. június 6.

Szerzők:
Bareith Attila igazgató
Lajtha Gábor és
Siklóssy Tamás divízióvezető

Nukleáris létesítmények biztonságának elemzése a NUBIKI-ben

A nukleáris létesítmények magas biztonsági színvonalának eléréséhez és fenntartásához elengedhetetlen a nukleáris biztonság korszerű elemzési módszerekkel és eszközökkel történő vizsgálata és értékelése. A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet munkatársai sok évtizedes biztonságelemzési tapasztalattal rendelkeznek. Fő profilunk nukleáris létesítmények valószínűségi biztonsági elemzése, valamint súlyos baleseti folyamatok szimulációs modellezése és elemzése.


Az intézet munkatársai

Munkánk célja sokrétű. Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a hazai nukleáris létesítmények megfelelnek-e a Nuk­leáris Biztonsági Szabályzatokban foglalt hatósági követelményeknek. Eredményeink felhasználásával biztonságnövelő javaslatokat fogalmazunk meg. Az Országos Atomenergia Hivatal, mint nukleáris biztonsági hatóság, tevékenységét számos területen támogatjuk célzott elemzésekkel, elemzőeszközök fejlesztésével és tudományos-műszaki tanácsadással. Segítjük a nukleáris létesítmények üzemeltetőit mint engedélyeseket is abban, hogy stratégiai döntéseik biztonságtudatosak legyenek a létesítmények életciklusának különböző szakaszaiban és a létesítmény-fenntartás – üzemeltetés, karbantartás, állapotfelügyelet stb. – különböző területein.

Törekszünk ismereteink hasznosítására a tervezett új hazai atomerőművi blokkok létesítésének támogatásában. Részt vettünk a létesítés előkészítésében, a szóba jöhető blokktípusok biztonságának jellemzésében és a típusokra vonatkozó javaslat megalapozásában. Hozzájárultunk a környezetvédelmi engedélykérelem háttérdokumentumainak összeállításához. Bekapcsolód­tunk a telephelyvizsgálati és -értékelési programba: vizsgálati mód­szertanra és felhasználandó kritériumokra vonatkozó műszaki javaslatot dolgoztunk ki az emberi eredetű veszélyek terén, továbbá egyes emberi tevékenységgel összefüggő veszélyekre elvégeztük a vizsgálatot és értékelést is. Súlyos baleseti és valószínűségi biztonsági elemzéseket készítettünk az új blokkok néhány kiválasztott folyamatára. Ezek az elemzések felhasználhatók az erőmű szállítója gondozásában készülő biztonsági elemzések független szakértői felülvizsgálatában, továbbá kiindulópontját képezhetik szélesebb körű hazai biztonsági elemzések végrehajtásának.

Kutatási és fejlesztési feladataink között első helyen kell említeni szerepünket a Nemzeti Nukleáris Kutatási Programban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finan­szírozott, 2014-ben indult és 2018-ig tartó program keretében feladataink közé tartozik új kockázatelemzési módszerek kidol­go­zása, az ALLEGRO nevű negyedik generációs gázhűtésű demonstrációs reaktorra vonatkozó valószínűségi biztonsági elemzés készítése és e tervezett reaktor súlyos baleseti folyamatainak korszerű módszerekkel történő modellezése. Kiterjedt nemzet­közi kapcsolataink közül az Európai Unió támogatásával az Eur­atom égisze alatt megvalósuló kutatási keretprogramokban való részvételünket, illetve neves európai és amerikai intézetekkel folytatott kétoldalú együttműködésünket emeljük ki. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési programokban való részvételünk fontos feltétele szakmai kompetenciánk szinten tartásának és folyamatos fejlődésünknek.

Ez év áprilisától az intézet új vezetéssel áll a szakmai kihívások elé, ugyanakkor továbbra is fontos szerep jut azon nagy tapasztalatú munkatársainknak is, akik megalapozói voltak a NUBIKI fő tevékenységét képező elemzési eljárások hazai bevezetésének és alkalmazásának. Folyamatosan törekszünk fiatal szakemberek mérnökkollektívánkba történő bevonására is. Bizonnyal jó fokmérője törekvéseink eredményének, hogy munkatársaink között huszonéves és nyolcvan év fölötti kutatómérnökök is vannak. Magas szintű szakmai tudás, elhivatottság, ambíció, nyitottság, tapasztalat és csoportösszetartás – ezeket tartjuk mértékadó értékeknek, és ezek az értékek vezérlik munkánkat.

Valószínűségi biztonsági elemzés

Napjainkban a nukleáris ipar számos területén törekednek a döntéshozatal kockázatszempontú megalapozására, melynek elsődleges eszköze a valószínűségi biztonsági elemzés. A valószínűségi alapú elemzés a biztonsági elemzések egy modern formája. Fő célja a biztonság, pontosabban a kockázat teljes létesítményre kiterjedő számszerű értékelése. Segítségével meghatározható a súlyos balesetek kialakulásának esélye. Ennek bázisán a nagy radioaktív kibocsátás gyakorisága, illetve a környezeti és egészségügyi követ­kezmények is számszerűsíthetők. A NUBIKI-ben kidolgozott valószínűségi biztonsági elemzési modellek tartalmazzák a létesítmények biztonság szempontjából fontos rendszereit és rendszerelemeit, azok megbízhatósági adataival és meghibásodáslogikai kapcsolataival együtt. Elemzéseink számos területen felhasználhatók: például átalakítások biztonsági megalapozására, karbantartás tervezésére és hatékonyságának ellenőrzésére, szimulátoros oktatás továbbfejlesztésére, súlyos balesetek kezelésének támogatására.

Súlyos balesetek kutatása és analízise

A normál üzemet megzavaró tranzienseket, üzemzavarokat követő többszörös meghibásodások vezethetnek kis valószínűségű súlyos balesetekhez egy atomerőműben. A súlyos balesetek összetett, bonyolult folyamatok. Fizikai leírásukra termohidraulikai, kémiai, anyagtudományi és szerkezeti szilárdsági számítások eredményeit is felhasználjuk. Modellezzük például fémek gőz atmoszférában történő oxidációját, a különböző hasadási termékek egymással és a szerkezeti anyagokkal létrejövő kémiai reakcióját, a reaktorzóna és a szerkezeti anyagok olvadását, eutektikumok képződését. Elemzéseinket a súlyos baleseti folyamatok számítógépes szimulációjával végezzük, és a kapott eredményeket felhasználva készítünk folyamatértékelést és határozzuk meg a súlyos balesetek következményeit. A következményelemzés során modellezzük a fűtőelemben lévő aktivitás kikerülését és létesítménybeli terjedését, és számítjuk a környezetbe kibocsátott aktivitást.

Reaktorzóna leolvadásának modellezése

A folyamatok minél jobb megismerése szükséges ahhoz, hogy a nagyon kis valószínűségű, de nem teljesen kizárható baleseti helyzetekben a súlyos balesetek elkerülhetők, vagy következményeik csökkenthetők legyenek. A Paksi Atomerőmű élen jár mind a biztonságnövelő, mind a következménycsökkentő változtatások bevezetésében, felhasználva elemzéseink eredményeit is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka