2012. június 1.

Szerző:
Szabó Sándor

BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. • bme-infokom.hu

Összehangolva a piaci igényekkel

A BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. műszaki kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, részben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság.


2008-ban történt megalakulásunk óta olyan kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végzünk, amely üzletileg is hasznosítható szellemi alkotásokra és eredményekre (termék, technológia, alkalmazás, szolgáltatás) vezet. A cél az volt, hogy az egyetemi környezetben lévő kiváló kompetenciával és ötletekkel rendelkező hallgatókat és szakembereket intézményesített formában, a BME-Infokomon keresztül hozzuk össze a piaci igényekkel, összehangolva ezáltal az egyetemek, valamint a gyártó és a szolgál­tatóipar kölcsönösen előnyös együttműködését a távközlési és informatikai kutatás-­fejlesztés területén.

Eddigi négyéves tevékenységünk főként infokommunikációs hálózatok tervezésére, multimédia-szolgáltatások, személyre szabott és helyfüggő médiatartalom-szolgáltatások, valamint intelligens közlekedési alkalmazások fejlesztésére irányult.

A kutatás-fejlesztések elsősorban ipari partnerekkel kötött kétoldalú együttműködések keretein belül valósulnak meg. Múltbéli és jelenlegi partnereink között leginkább a távközlés terü­letén működő hazai szolgáltatók, rendszer- és megoldásorientált ventorok találhatók meg, továbbá az informatikai szektor egyéb területein működő IT vállalkozásokkal is együttműködünk: dolgoztunk már a Nokia Siemens Networks, a TcT Hungary Kft., a Bird Telecom Kft. és az NMHH partnereként is, valamint több, proof of concept alkalmazásunk vár megvalósításra, amelyekhez partnereket keresünk. A kétoldalú együttműködések mellett célunk, hogy hazai és az EU által támogatott kutatás-fejlesztési projektekben is részt vállalhassunk.

K+F tevékenységünk során nagy hangsúlyt helyezünk az innovatív ötletek piaci termékké fejlesztésére, üzleti hasznosítására annak érdekében, hogy versenyképes vállalkozássá váljunk az infokommunikáció területén Magyarországon. Ilyen kiemelt, részben már termékesített projektjeink a parkoló­házak egyenletes gépjármű­elosztását menedzselő iParking rendszer, a smart metering és szenzorhálózatok fogalmát újraértelmező RemoteSense, továbbá egy beltéri pozicionálásra alkalmas, Bluetooth alapú informatikai rendszer.

Mindezek mellett nyitottak vagyunk új ötletek kidolgozására és megvalósítására is, ennek szellemében szerveztünk 2009-ben a BME Híradástechnikai Tanszékével együttműködve hallgatói ötletbörzét, melyre az egyetemi hallgatók innovatív ötleteit vártuk. A börze első díját egy elsősorban célzott reklám megjelenítésére alkalmas ötlet nyerte, a tervezett alkalmazás NFC/QR kód segítsé­gével teszi lehetővé személyre szóló ajánlatok megjelenítését, másrészt a vásárlások megkönnyítését.

Vállalatunk közvetlen kapcsolatban áll a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, számos egyetemi kutató és hallgató dolgozik a projektjeinken, és doktoranduszaink, kutatóink aktívan részt vesznek az egyetemi oktatásban. A hallgatóknak a részállásban történő foglalkoztatáson kívül lehetőségük van szakmai gyakorlatot, illetve önálló laboratóriumot végezni szervezetünknél.

2012 közepétől lehetőségünk nyílik a korábban kijelölt kilenc tématerületen túlmutató koncepciók és ipari igények fejlesztésére és megvalósítására is, így a korábbinál is szélesebb spektrumú szolgáltatásokkal várjuk az érdeklődő ipari partnereket.

A nonprofit cégeket jellemző, 85 százalékos pályázati támogatási arányunk vonzó lehet a közös pályázatokban gondolkodó cégek számára, vidéki fióktelepünk pedig lehetővé teszi, hogy részt vegyünk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében kiírt pályázatokon is.

Fő erősségünk, hogy a rugalmas projektmenedzsmentnek és magasan kvalifikált csapatunknak köszönhetően a piaci igényekre és követelményekre gyors és innovatív ipari megoldásokkal tudunk reagálni, a K+F tevé­kenység során szerzett tudást és kompetenciát hasznosítani tudjuk a gazdaságban, és egyúttal az ipari együttműködések révén mindezeket gyarapítani és fejleszteni tudjuk az infokommunikációs technológiák és rendszerek területén.

Immár több mint ötven főből álló csapatunkat fiatal, magasan képzett alkalmazásprogramozók, program- és szoftverfejlesztők, villamosmérnökök, mérnök-közgazdászok, valamint PhD-fokozattal rendelkező kutatók, doktoranduszok alkotják, akik célzottan, a piaci és ipari kihívásokra válaszolva terveznek és fejlesztenek új, egyedi, innovatív és versenyképes műszaki megoldásokat.

Kiterjedt ipari és egyetemi kapcsolatrendszerünk, valamint tapasztalataink révén a legmodernebb technológiák és fejlesztések bevonásával a távközlés és informatika területén felmerülő szinte bármilyen ötletre, problémák teljes körére gyors, naprakész és innovatív megoldásokat tudunk kínálni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka