2013. október 2.

Szerző:
Simon Cs. József

Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. • kotiviepb.hu

Nagy tapasztalattal a víz- és mélyépítésben

„Az utóbbi években, eredményes pályázatainknak köszönhetően, dinamikusan nőtt az árbevételünk, ennélfogva mintegy 10 százalékkal tudtuk növelni az alkalmazottaink számát” – ezzel a jó hírrel, a jövőre nézve derűs optimizmussal fogadott irodájában Kocsi Mihály, a szolnoki székhelyű Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (KÖTIVIÉP’B Kft.) ügyvezető igazgatója.


A többségi magántulajdonban lévő építőipari szervezet 1997-ben alakult meg, és változatlan szervezeti formában működik ma is. Sikeres működését sokszínű tevékenységi körének a piaci igényeknek megfelelő rugalmas változtatásával, illetve a jó minőségű, pontos, megbízható munkával érte el, melynek során országos működési területű vállalkozássá váltak.

Edelényi záportározó építése

„Szerződéses munkáink zöme jelenleg a Dunától keletre eső térséget, a Nagyalföldet érinti, bár most is dolgozunk két projektben a Dunántúlon” – hangsúlyozta a vállalkozás vezetője. Az utóbbi időben főként a vízépítési, mélyépítési munkákra van igény, a szennyvízépítés, vízhálózat-építés háttérbe szorult. A vállalkozás szinte kizárólag uniós támogatású projekteken dolgozik, konzorciumi partnerekkel. A megnőtt megbízások határidőre történő teljesítéséhez jelentős beszállítói, alvállalkozói kör bevonásával biztosítják a szükséges kapacitásokat. A közhasznú foglalkoztatás lehetőségét is igénybe veszik, elsősorban a kézi jellegű munkafeladatokhoz. A KÖTIVIÉP’B Kft. a vízkárok elleni védekezés helyi logisztikai bázisaként szerepel a Közép-Tisza területén. A vállalkozás referenciái eddig kivétel nélkül első osztályú munkákról tanúskodnak.

Szolnok – Tisza–Zagyva-torkolat, rézsűburkolat-építés

A folyamatban lévő nagy projektek közül jövő őszre elkészül a Szolnok város árvédelmi fejlesztését jelentő partfal, illetve töltésrekonstrukció a Tisza jobb partján. Ez a munka több szakaszból áll, a Zagyva-torkolattól a vízi rendőrségig, majd a város külterületén, déli irányban folytatódik. Új töltésszakaszok is épülnek. Jelentős változás, hogy a beruházással a Szolnok városi szennyvíztelep is kikerül a folyó árteréből a mentett oldalra. Most zajlik a Hármas-Körös jobb parti árvízvédelmi fővonal fejlesztése töltésépítéssel, szivattyútelep-felújításokkal kiegészítve. A Berettyó-védtöltések fejlesztése is elkezdődött, két konzorciumi partnerrel. A Bodrogközi tároló építéséhez kapcsolódva elkezdődött a bodrogközi Tisza felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése – sorolta a fejlesztéseket az ügyvezető igazgató.

A Tisza-tó projekt két részből áll, egy úgynevezett hallépcső épí­téséből és a tározó vízminőség javítását célzó munkálatokból, melynek során egyebek között megtisztítják az öblítőcsatornákat, az iszapot pedig kotrással távolítják el. A kiskörei erőmű alatt, a hullámtéren épülő hallépcső érdekessége, hogy ilyen méretű vasbeton műtárgylabirintus még nem épült hazánkban. Fő feladata a halak mozgásának segítése lesz a folyó alsó szakasza és a tározó között, leküzdve a 8-9 méteres vízszintkülönbséget.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka