Rovarhotellel ismerkedő apróságok

A legfiatalabbak környezeti nevelésében fontos lépés a Zöld Dunakanyar Program keretében elhelyezett több mint ötven rovarhotel a térség óvodáiban.


Napjainkban különösen nagy jelentősége van a beporzók védelmének, hiszen állományaikat a klíma­változás, az élőhelyek eltűnése, a környezet­szennyezés, valamint az inváziós fajok megjelenése egyaránt veszélyezteti.

RovarhotelForrás: Agrárminisztérium

Az elmúlt évtizedekben a vadon élő európai beporzó rovarok – köztük a méhek, a nappali lepkék, a zengőlégy­félék és az éjszakai lepkék – elő­for­du­lásában és sokféleségében nagyarányú csökkenés következett be. Ez a tendencia Magyar­országon is megfigyelhető. És a beporzóktól függő növényekkel művelt földterületek felén is hiányos a beporzás. Ezért a föld­használat szabályozásán és a támogatási rendszereken keresztül kívánja a kormányzat elősegíteni ezeknek a fajoknak a fennmaradását, egyebek között olyan eszközökkel, mint a mező­gazdasági területek természet­kímélő módon történő művelése, a mezsgyék, szegély­élőhelyek megőrzése, illetve a beporzók szempontjából fontos zöld infrastruktúra helyreállítása. 

A kormány által 2023-ban elfogadott, és 2030-ig szóló bio­diverzitás-megőrzési stratégiában külön figyelmet szentel a pollinátorok védelmének. Cél a beporzók helyze­tének felmérése, az állomány­csökkenés megállítása, továbbá a beporzás mint öko­szisztéma-szolgál­tatás fenntartása, mert a természet sokfélesége adhat esélyt arra, hogy az élőhelyi feltételeiket a változások közepette is megtalálni képes fajok fennmaradjanak.•

Címlapkép forrása: Agrárminisztérium


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka