2013. október 2.

Szerző:
S. K.

Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat • vgtbekes.hu

Társulati munkaszervezet és területi vízgazdálkodás

Valamennyi tagunk közös érdeke, hogy a területi vízgazdálkodás jelenlegi át­meneti időszakában társulatunk működőképessége és munkaszervezete fennma­radjon, összhangban a társulati törvény szellemével, miszerint a vízitársulatok a közfeladat-ellátásukat elsősorban saját munkaszervezettel kötelesek végezni.


A közfeladat-ellátás mellett jelenleg a vízitársulat biztosítja a szervezeti keretet a szűkös állami források fogadására, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával további állami és EU-s források bevonására.
Ugyancsak közös érdek, hogy az elmúlt években a közcélú csatornákon és szivattyútelepeken végzett fenntartási, rekonstrukciós munkák eredményeként elért üzembiztonsági szintet megőrizzük. Ezeknek a feladatoknak az ellátásához nélkülözhetetlen a társulati munkaszervezet.

Működésképtelen belvízcsatorna kotrási munkálata

Az elmúlt években és az ez év tavaszi, kora nyári belvízi védekezés során is bebizonyosodott, hogy bármikor rendkívül súlyos vízkár-elhárítási feladatok hárulhatnak társulatunkra.
A belvízi védekezésben az országban a társulatok közül mi voltunk a legnagyobb védekezők, ezért nehéz likviditási helyzetbe kerültünk, amelyet erőfeszítéseink ellenére eddig csak részben sikerült rendezni.
Sajnálatos módon a jelenlegi vízitársulati működési, finanszírozási környezetben azok a társulatok – köztük a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat – vannak a legnehezebb helyzetben, amelyek a legnagyobb közfeladat-ellátók, és ehhez rendelkeznek a szükséges létszámú munkaszervezettel és megfelelő műszaki kapacitással.

A területi vízgazdálkodás szervezeti átalakítása kapcsán: példaként a fenti térképen látható, hogy működési területünkön milyen bonyolult a csatornahálózat. Bízunk benne, hogy a döntéshozók a szervezeti átalakításkor ezt is figyelembe véve, a társulatunk, illetve társulatok munkájára számítva, a több évszázados magyar vízgazdálkodási tapasztalatokra és jól felkészült szakembereire alapozva végzik felelősségteljes munkájukat a területi vízgazdálkodás megújítása érdekében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka