Innovációs ökoszisztéma-fejlesztés a MATE-n

A Magyar Agrár- és Élet­tudományi Egyetem (MATE) Innovációs Központja az egyetemi tudás- és technológia­transzfer gondozása érdekében sokrétű szolgáltatás­rendszerrel támogatja az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét. Ennek keretében 2020 óta számos innovációs és vállalkozási szemléletet formáló programra, többféle startup- és szellemi­tulajdon-tudatosságot növelő képzésre és eseményre, valamint több, mentorálással egybekötött hallgatói versenyre és tudás­átadó rendezvényre is sor került.


Az Innovációs Központ kezdeményezésére valósult meg idén második alkalommal, október 17–21. között az Egyetemi Innovációs Hét (EI7) is. A program­sorozat ün­nepélyes megnyitóján a MATE Open Science állás­foglaláshoz történő csatlakozása alkalmából kiállított oklevél ünnepélyes átadására, valamint a MATE és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között megújított együtt­működési megállapodás aláírá­sára is sor került. Ezt követte a Pályázat­kezelési és Innováció­­menedzs­ment Igazgatóság tevékenységének ismertetése, az Egyetemi La­bor­központ szolgáltatásainak bemutatása, továbbá a hallgatói inno­vációs élet támogatására létrejött projektverseny döntője.

Ez a projektverseny az egyetem több­fordulós, saját fejlesztésű innovációs verseny­sorozata a hallgatói innováció felkarolására, melynek felhívására több mint 30 pályamű érkezett. Közülük az öt legjobb projekt­gazda vett részt a Validátor inkubációs programban, ahol három napon át szakértők és vállalati szakemberek segítették őket, hogy felkészüljenek a döntőre.
Az EI7 október 18. és 21. között online képzésekkel folytatódott, ahol oktatók, kutatók, hallgatók, munkatársak és vállalati partnerek számára pályázatokkal és szellemi­tulajdon-kezeléssel kapcsolatos előadások hangzottak el, és workshopok is voltak.

Szintén a központ gondozásában zajlik a Proof of Concept program, mely az egyetemen keletkezett kutatási eredmények fel­térképezését, a kutatások finanszírozását és piaci hasznosításának elősegítését célozza. Az első támogatási periódus eredményeként öt ígéretes projekt részesült támogatásban, ezek fele az iparjog­védelmi oltalom alá helyezés fázisába jutott, és licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőke­bevonásra is alkalmas lett. A Proof of Concept programot második alkalommal idén szeptemberben hirdették meg.

A szellemi tulajdon védelmére a MATE Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapot is létrehozott, amely az egyetem intézeteinek, kutatóinak biztosít támogatást szabadalmi eljárások lebonyolítá­sára. Az Alapból ez év végéig 13 oltalmi eljárás finanszírozását tervezi az egyetem.

Az Innovációs Központ folyamatosan végzi a kutatás-fejlesztési és innovációs kompetenciák és kapacitások frissítését, nyilvántartását, fejleszti a bevételeket termelő együttműködések minőségét, a frissített nyilvántartás használatával építi vállalati kapcsolatait. A kutatás-fejlesztési és innovációs felmérések alapján meghatározott kompetenciák és szolgáltatási irányok alapján stratégiai termékre és szolgáltatásra kidolgozott üzleti modellek is készültek. A kialakított modellek célja, hogy összefoglalja az egyetem által a piacon megjeleníthető értékképző szolgáltatásokat, és ezeket a potenciális vevőjelölt igényeinek szemszögéből mutassa meg.•

A programok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen” pályázatából valósultak meg.

 


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka