Hatékony sejtvonal­fejlesztések gyógy­szer­ipari célokra

A Creative Labor Kft. többéves kutatás eredményeként egy egyszerű és hatékony módszert fejlesztett ki terápiás fehérjék termeltetésére alkalmas emlős sejtvonalak létrehozására.


A gyógyászatban alkalmazott fehérjék közé tartoznak a terápiás enzimek, mono­klo­ná­lis ellenanyagok, bi­zo­nyos vakcinák, peptidhormonok, vér- és plazmafehérjék, citokinek. Ezek elő­állítása ma már rekombináns DNS-technológiával, bioreaktorokban, bakteriális vagy emlőssejtek segítségével történik. Iparági becslések szerint a te­rápiás fehérjék piaca 2022-re eléri a 172 milliárd dolláros forgalmat, ezzel 2018-hoz képest közel két­szere­sére emelkedik. Ennek egyik oka az, hogy az elöregedő nyugati társadalmakban egy­re nagyobb problémává válnak az idősebb kori krónikus betegségek, mint például a cukorbetegség, a daganatos, auto­immun és kardio­vaszku­lá­ris megbetegedések, amelyek keze­lé­sé­ben a terápiás fehérjék, különösen a mo­noklonális ellenanyagok, növekvő te­ret hódítanak. Az utóbbi öt évben (2016–2020) 228 új gyógyszer­mo­leku­lát fogadott el az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógy­szer­­en­ge­délyez­tetési Hivatala, az FDA, eb­­ből 48 mono­klonális ellenanyag, ame­lyeket főleg daganatok és im­mu­no­lógiai betegségek ellen fejlesztettek ki.

A kínai hörcsög petefészek sejt (Chinese Hamster Ovary = CHO) a fehérje­termelés egyik leggyakoribb gazda­sejtje a bio­technológiai iparban. Az első CHO-val termelt rekombináns fehérjét 1986-ban engedélyezték, alkal­mazása jelentős tapasztalatokkal, és a szabályozó szervezetek általi elfogadottsággal jellemezhető. A CHO-val termelt komplex fehérjék minősége a legtöbb esetben megegyezik a jóval drá­gábban fenntartható, humán sejt­vo­na­lakból származó fehérjékével. Emellett állati szérumot nem tartalmazó, ké­mi­ai­lag meg­határozott táp­közegben is tenyészthető, és nagy sejt­den­zitású szuszpenziós kultúrába is átvihető. Ezen előnyös tulajdonsá­gainak köszön­­hetően jelenleg a terápiás fehérjék körülbelül 70 százalékát CHO-val állítják elő.

A hatékony fehérje­termelő sejtvonalak előállítása viszont lassú és nehézkes, több hónapos, költséges kutatás-fejlesztési folyamatot jelent. Ezt a lépést egyszerűsíti a Creative Labor Kft. eljárása, amely egyetlen lépésben, jóval rövidebb idő alatt és iparilag is figyelemre méltó termelékenységgel bíró sejtvonalakat eredményez. A stratégiának két fontos eleme van: az első a transzgén genomba való beépülését irányító, viszonylag rövid humán DNS-szegmens, a másik pedig egy megfelelően erős szelekciós eljárás, amely a transzgén kópiaszá­má­nak meg­emelkedésé­hez vezet. Így mind­össze néhány hét alatt hatékonyan termelő sejt­vonalakat lehet izolálni, ami igen jelentős megtakarítást eredményez. A módszer hatékonyságát többféle fehérje, köztük egy mono­­klonális ellenanyag magas hozamú termelteté­sével is sikerült igazolni.

A kifejlesztett technológia a CHO-sejtvonal ipari felhasználására szóló licencével együtt számos új, innovatív termék fejlesztését teszi lehetővé a Creative Labor Kft. számára. Az így létre­­hozott sejt­vonalak és a termelt fehérje­természetű reagensek közvetlen ér­tékesítése hosszú évekre biztosíthatja cégünk működését.

A kutatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatá­sával, a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00319 azonosító­­számú projekt keretében valósult meg.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka