Gondolkodó protézis

Testre szabott, mesterséges intelligenciával „tanított” művégtagok, az elektromos készülé­kek által kibocsátott sugárzások hatásának mérése – ilyen témákat is kutatnak Pécsen.


A 21. századi tudományban az igazán komoly lépésekhez több szakterület együtt­működésére van szükség. Ez a felismerés indította el a Pécsi Tudomány­egyetem Tématerületi Kiválósági Programját, amelyben már működő és új kutatócsoportok, szakterüle­teiket összehangolva keresik az orvosi és műszaki in­no­vá­ció új lehetőségeit. A kutatások egyik célpontja a há­rom­dimen­ziós nyomtatás. A legígéretesebb fejlesztések közé tartozik egy végtagprotézis, az Ember Arm projekt. Ez a betegre szabott, teljesen egyedi beállítá­sokat ötvözi a gyors, olcsó és egyszerű gyártástech­­no­lógiá­val. Egy másik ígéretes terület a bioprinting, vagy­is a szövetnyomtatás. A mesterségesen előállított emberi szövet­tenyészetek alapvetőek az orvosi munkában.

Egy mérnökcsoport a sugárzott elektromágneses zavarok mé­résével foglalkozik. A kutatók szabadtéren és úgynevezett GTEM-cellákban, vagyis sugárzásmentes laboratóriumi térben is vizsgálnak elektromos berendezéseket. A megszerzett ismeretek meghatározóak lesznek az orvostechnikai eszközök jövőbeni fejlesztéséhez.

A fenntarthatóságot szolgáló innováció a betonhulladékok újrahasznosítását hatékonyabbá tevő anyagvizsgálati módszer kifejlesztése. A kutatások várható eredményeként lehetőség nyílik az alapvetően rossz minőségű hulladéktípus közvetlen ipari alkalmazására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka