2017. január 5.

Szerző:
S. K.

Fejlesztőket, kutatókat díjaztak

Tavaly év végén immár 28. alkalommal adták át a Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díjat, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése. A díjalapító célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények népszerűsítése – az elismerést napjainkig 207-en vehették át. Az ünnepséget a Parlamentben tartották.


Gábor Dénes „külhoni” díjban Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai Egyetem, a CEU professzora, a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért részesült. Az erdélyi származású kutató a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, a gyakorlati, üzleti életben sokrétűen hasznosítható eredményeiért érdemelte ki az elismerést. Barabási Albert-László a Northeastern University Robert Gray professzora és a Harvard Egyetem Orvos­tudományi Tanszékének előadója. Behálózva című kötete tizenöt nyelven olvasható, a Villanások című művét is öt nyelvre fordították le. Legutóbbi kötete, A hálózatok tudománya már magyarul is elérhető.

Gábor Dénes-díjat vehetett át Bagaméry István villamosmérnök, a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, a világon elsőként piacra vitt, többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI képalkotó berendezéscsalád kifejlesztéséért.
Szintén Gábor Dénes-díjban részesült Simonyi Sándor gépészmérnök, a Trigon Electronica Kft. ügyvezetője, a gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások fejlesztése terén elért, hazai és nemzetközi szinten elismert alkotó tevékenységéért.
Ugyancsak Gábor Dénes-díjat kapott Babcsán Norbert mérnök-fizikus, az Aluinvent Zrt. alelnö­ke és technológiai igazgatója, a 21. század új anyagának, az alumíniumhabok fejlesztése, széles körű elterjesztése és üzemszerű gyártása területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkájáért.
Ugyanezt érdemelte ki Frank Péter gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója a korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért, az autonóm járművek, a vasúti járművek üzemanyag-fogyasztást optimalizáló rendszerének fejlesztésében vállalt közreműködéséért.
Józsa János Balázs
építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért kapta ezt az elismerést. Eddigi munkáját a vízmérnöki tudományok, valamint a felsőoktatás jelentős hazai kitüntetéseivel ismerték el.
Berényi Antal
orvos, neurofiziológus, a Szegedi Tudományegyetem Állatorvosi Kar Élettani Intézet egyetemi adjunktusa az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mik­ro­­elektródák fejlesztése terén elért eredményeiért vehette át a díjat. Ürge László vegyész, a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója is ezt az elismerést érdemelte ki.
Ürge László
a világ­piacon is sikeres – a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és előállítását támogató – új termékek és technológiák kidolgozásában ért el kiemelkedő eredményeket.

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életműdíjban részesült Szabó Csaba Attila villamosmérnök, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa, a szélessávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia-továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért.
Ugyanezt a díjat kapta Dolhay Balázs orvos, a Dolhay Klinika Egészségügyi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, a nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén végzett, több évtizedes innovatív fejlesztési, feltalálói tevékenységéért.
Szintén életműdíjas lett Meiszel László vegyész­mérnök, nyugdíjas tanácsadó, egyebek mellett az új műszaki elveken alapuló polipropilén szálgyártási eljárás kidolgozásáért.

In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Kovács László matematika–fizika szakos középiskolai tanár, fizikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása, védelme és ápolása, továbbá az eredmények közreadása területén végzett, több évtizedes áldozatos munkájáért.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat kapott Szlancsik Attila egyetemi hallgató a Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése című munkájáért.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka