2019. április 3.

Szerző:
Vörös Balázs műszaki vezérigazgató-helyettes

Egy hajóban evezünk, egy irányba húzunk

Cégünk Tóth TD Kft. néven 1997-ben alakult kisvállalkozás. Eredetileg inkább fővállalkozói tevékenység volt a cél, azon belül is a városi kötöttpályás kivitelezési munkák szervezése, irányí­tása. Az idők során a saját kivitelezésre is felkészültünk. Az építőiparnak ebben a szűk szegmensében váltunk ismertté.


Az észak–déli metró utolsó szakaszát Árpád híd és Újpest Városközpont között 1990-ben adták át. Sokan úgy készültek akkor, hogy rövid időn belül jön a folytatás. Tóth Tibor, a TTDExpert Zrt., vagy ahogyan még ma is inkább közszájon forog, a Tóth TD Kft., vagy csak egyszerűen TTD tulajdonosa is így gondolta. Aztán, mint tudjuk, nem így történt. Hosszú éveket kellett várni, mire újra metrókivitelezésbe lehetett kezdeni. Akkor sem új épült, hanem a 2-es vonal érett meg a felújításra. A munkálatok 2003-ban kezdődtek. A Tóth TD Kft. ebből a projektből az elképzeléseinek, céljainak és szakértelmének megfelelő módon ki is vette a részét. Az orosz fővállalkozó mellett mi töltöttük be a projektvezetői szerepet, mi jelentettük a projektirányítás gerincét a pályafelújítási munkákban. A befejezés nagyjából egybeesett a 4-es metró kivitelezési munkáinak kezdetével.

A Co 08-as szerződés, vagyis a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz – Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése című projekt része cégünk kivitelezésében készült. A pálya­építésben egy egészen új és korszerű technológiát alkalmaztunk, vagyis a top-down eljárást. Ennek lényege, hogy a vasúti pálya felülről lefelé épül meg. Ötletesen megkonstruált portálműveken készül el a vasúti vágány a terv szerinti geometriával, az új építésű vágányokra vonatkozó méret­tűrések szigorú betartásával. Erre vannak felfüggesztve a sín­lekötő szerkezetek teljesen készre szerelve. Ezután készül csak el alatta a beton (vagy vasbeton) pályalemez, így biztosítva a tökéletes befogást, felfekvést, a megbízható pontos és tartós vasúti pályát. Ugyanezzel a technológiával került sor az összes kitérő beépítésére is, ami még nemzetközi szinten is komoly teljesítmény. A 4-es metró pályája az üzemeltető és talán mondhatom azt is, hogy az utazóközönség teljes megelégedésére üzemel 2014 tavasza óta.

„Fél top-down,” vagyis a korábbról meglévő pályalemez felett portálokon beállított vágány

Akárcsak a 3-as, a 4-es metróvonal továbbépítése is tervben van, de most sem ezekre a munkákra vonultak fel a kivitelezők, hanem a 3-as metró érett meg az átfogó felújításra. Ugyan 2014–15-ben nagyobb részben a TTDExpert Zrt., illetve a BKV Zrt. saját kivitelezésében – kényszerűségből az üzembiztonság megőrzéséért – szinte a teljes hálózaton megtörtént a síncsere, ám ezzel csak pár évre lehetett elhalasztani a teljes átépítést.

Az alábetonozás helyett most műgyantahabarcs alátömedékelés készül

A nagy metróépítő generáció már kiöregedett a szakmából. Sokan már csak a partról vagy – bármennyire is szomorú, de – a túlpartról kísérik figyelemmel a jelenlegi, vagyis a 3-as metró munkálatait. Akik még aktívak, azok is már inkább csak a beruházói, illetve a mérnök oldalon húzzák az evezőt. A kivitelezésbe szinte egy teljesen új generáció tanult bele.
Az idők során sok minden változott, de sok minden válto­zatlan. A metróépítés vagy felújítás a vasútépítés egy sajátos ágazata. Így hát nem véletlen, hogy most is pályán vagyunk, vagyis a TTDExpert Zrt. ezúttal is részt kapott a munkákból. Szívesen hoztuk a tapasztalatainkat, szaktudásunkat és gya­korlott kollégáink hatékony munkáját. Bár a közbeszer­zési kiírás szerinti feltételeknek nem tudtunk megfelelni, de a nyertes fővállalkozó oldalán részt vettünk már a pályázat és a kivitelezési munkák előkészítésében is. Bíztunk benne, hogy a korrekt együttműködés eredményre vezet.
A közbeszerzési eljárás lezárása után, 2018 novemberében szerződést is kötöttünk a vágányépítési és bontási munkákra keretszerződés formájában.

A pályaépítéshez az általunk a 4-es metrón használt portálok adták a mintát, sőt több helyen azokkal készült a ki­vitelezés. Igaz, most a meglévő pályalemez sok mindent befolyásol, így a top-down eljárásnak nem minden előnyét lehet kihasználni, és számos nehezen megoldható kérdéssel kellett a fővállalkozónak megküzdeni, de cél – és bízunk benne a végeredmény – ezúttal is ugyanaz: megbízható, pontos és tartós vasúti pálya.

A nyílt vízelvezető árokban készül a vízelvezető csatorna

Menet közben további feladattal bővült a munkánk. A teljes vonalon át kell építeni a vízelvezetést, melynek csatornáit és aknáit cégünk kivitelezi. Rutinos kollégáink a próbaüzem előtti véghajrában más alvállalkozók munkájába is bekapcsolódtak (harmadik sín burkolatok szerelése, áramellátáshoz sínfúrások).

Az elkészült vágány, tengelyében a vízelvezetés aknája

A fővállalkozó Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel korrekt szakmai és üzleti együttműködés alakult ki. Tudjuk, egy hajóban evezünk, és a közös siker érdekében egy irányba is húzunk. Nem is lehet ez másként, hiszen egy projekt csak akkor lehet sikeres, ha annak minden résztvevője: a Beruházó, Mérnök, Üzemeltető, Fővállalkozó és Alvállalkozók egyaránt sikeresen zárják a projektet.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka