2021. szeptember 8.

Szerző:
Rostás János László; DS és SDD Konzorcium

Fotó:
Rostás János László; DS és SDD Konzorcium

Az M85-ös projekt kommunikációja az építő szemével

A mérnök olvasóban most felmerülhet a kérdés, vajon mi szükség van kommunikációról beszélni, hiszen egy építési projekt kivitelezése során a kommunikáció nem egy teremtő-termelő eszköz, mégis folyamatosan alkalmazzuk, élünk vele, hasznosítjuk.


Ahogy a megvalósítandó mű a tervektől kiindulva egészen az átadásig lépésről lépésre készül, a kommunikáció többnyire észrevétlenül ugyan, de része minden egyes lépésnek. Hiszen kommunikál a beruházó, a kivitelező, a mérnök, a tervező, a hatóság, folyamatosan egyeztetnek egymással az építési szakágak, mindeközben meg kell oldani a szomszéd földtulajdonos bejutását a területére, panaszkodnak a lakók a por miatt, természe­tesen fontos a jó kapcsolat a helyi önkormányzattal és persze a sajtó mindig nagyon kíváncsi, mi zajlik éppen a projekten. A kommunikáció jól szervezet­ten és nyilván szervezet­lenül is behálózza a teljes építési folyamatot. Talán sikerült rávilágítani a kommunikáció mint eszköz komplexitá­sára, amit éppen ezért most nem szeretnék részletesen elemezni és feltárni, mert egy műszaki ember itt hagyná abba az olvasást, inkább ismertetek néhány jelentősebb részletet és szemelvényt az M85-ös autóút Sopron környéki építésének kommunikációjából.

Röviden a projektről: az M85-ös gyorsforgalmi autóút Csorna és Sopron országhatár közötti szakaszának kivitelezése öt részben valósul meg a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A Nagylózs–Sopron-kelet csomópont közötti III. szakaszt, majd a Fertő­rákos csomópontig tartó IV. szakaszt és a Sopron országhatárig húzódó utolsó V. szakaszt a Dömper Kft. által vezetett két konzorcium (DS és SDD) építi, a további tagok, a Subterra-Raab Kft., illetve a Pannon-Doprastav Kft. együttműködésével. A DS Konzorcium az építési munkát 2018-ban kezdte a Nagylózs–Sopron-kelet csomópont közötti részen, és ezt a szakaszt 2020 decemberében sikeresen be is fejezte és átadta az üzemeltető Magyar Közútnak.

A Fertőrákos csomópontig terjedő IV. szakaszon az M85-ös fő­pálya már teljes egészében elkészült 2021 közepére, de az átadás egyelőre részlege­sen, a Balfi úti csomópontig valósulhatott meg, mert időközben a szerződés alá bevont soproni Mély út kiépítésén még dolgozik a DS Konzorcium. A Mély út tehermentesíti majd a Szent Mihály temetőnél a Pozsonyi út elején található ún. „körzős körforgalmat”. Ezt a szerződést 2022. március közepéig kell teljesíteni.

Az M85-ös Balfi úti csomópontja az átadás napján.
Az M85-ös megáldása Kópházánál a III. szakasz átadása napján.

Közben rohamosan halad az országhatárig húzódó V. szakasz kivitelezése is, amely magába foglalja a 780 méter hosszú Bécsi-dombi alagútpár építését és a soproniak által nagyon várt északnyugati elkerülő út megvalósítását is. Ennek a szakasznak a befejezési határideje 2024. június 30.

Az alagútépítés jelképes elindítása az alagút megáldásának ünnepén.

A Bécsi-dombi alagút miatt kiemelt figyelem övezi az építkezést, hiszen ez lesz Magyar­ország 3. leghosszabb alagútja, és vele kapcsolatban unikális tény, hogy ez az első olyan alagút, amelyet kizárólag magyar szakemberek építenek. A Dömper Kft. számára ez egy olyan fontos szempont és cél volt, hogy külön saját szak­ágat és csoportot hozott létre az alagút építésére. A cég az alagútépítő mérnökeit a világ különböző pontjairól hívta haza, a bányász szakemberei pedig az ország számos részéről érkeztek.

A 100. alagút „bogen” behelyezésének röpke megünneplése.

Visszatérve a kommunikációra, a Dömper Kft. folyamatosan törekedett és törekszik arra, hogy – a szerződésben előírt kötelező feladatok ellátása mellett – mindent megtegyen a jó kapcsolatok fenntartásáért mind szervezeten belül, mind pedig kifelé a megrendelő, a különböző szakmai szerveze­tek, az önkormány­zatok, a lakók és a sajtó felé. Mindhárom építési szakasz tekintetében előírt feladat volt a munkálatok kezdetén tájékoz­tató lakos­sági fórumok megtartása és lakossági információs iroda üzemeltetése a projekt teljes ideje alatt. A tájékoztató fórumokat minden esetben a meg­rendelő­vel közösen, a helyi önkormány­zatok bevonásával valósítottuk meg, így ez egy hatékony lépés volt a kezdeti kapcsolat­­felvételre és a későbbi együtt­­működés megalapozására. Az információs irodát pedig a projektirodától külön, a lakók számára könnyen elérhető pontra helyeztük, valamint külön elektronikus levelezési és telefonos kapcsolatot is biztosítottunk a lakóknak. Ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül gyorsan és közvetlenül érhetik el a kivitelező szervezetet. Természetesen ezeket a kapcsolati lehetőségeket helyben a lehető leg­szélesebb körben igyekeztünk meghirdetni, amelyhez a háztartásokba eljuttatott szóró­lapokat és a helyi médiát használtuk. Tapasztalataink szerint a lakók és a térségben közlekedők elsősorban az elektronikus levelezést és a telefonos elérhetőséget preferálják.

Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere és dr. Simon István alpolgármester látogatása az épülő alagútban.

A sajtóérdeklődés kezelése, illetve a média felé történő kommunikáció külön eljárásrendet követel a kivitelező részéről, mivel ilyen irányba csak a megrendelő NIF Nemzeti Infra­struktúra Fejlesztő Zrt. jogosult nyilatkozni. Amennyiben az események mégis meg­követelik a közvetlen kommuniká­ciót, leginkább a gyors tájékoztatás igénye miatt, akkor a sajtó­közlemény kiküldése előtt minden esetben a NIF sajtó­osztályának előzetes jóvá­­hagyá­sára van szükség. Érdemes itt példaként kiemelni egy pár napos, rövid szakaszon elvégzett aszfaltozási feladatot, amely Sopron egyik közlekedési ütőerén, a 84-es számú főúton zajlott a Mély út csomó­­pont­jában. A munka nem volt jelentős mértékű, mégis szigorú ütemezést és igen szoros együtt­működést igényelt a várossal és a rendőr­séggel egyaránt. A várható forgalom­korlátozás hírét pedig nagyon gyorsan és a lehető leg­hatéko­nyab­ban kellett eljuttatni a közlekedőkhöz. Szerencsére ebben a leg­olvasottabb helyi hír­­portálok és a helyi rádió is partnerek voltak. Mindezen intézkedések nélkül egy ezen a ponton esetlegesen kialakuló torlódás egész Sopron közlekedésére bénítóan hatott volna.

A Dömper Kft. a kommunikációs tevékenységek összefogására külön szakembert alkalmaz koordinátorként, aki a kommunikációs feladatok mellett rendszeresen fotó- és videó­dokumentá­ciót is készít a kivitelezésről. A rendszeres vizuális dokumentáció különösen hasznosnak bizonyul nemcsak a szervezeten belüli kommunikáció esetében, a különböző beszámolok elkészítésében, hanem gyakran a sajtót is kiszolgáljuk, és időnként a helyi önkormányzat kommunikációját is segítjük fotókkal.

Amint már szó esett róla, az M85-ös kivitelezé­­sében és a Dömper Kft. életében egyaránt rendkívül fontos a Bécsi-dombi alagút megépítése. Ezért ezt a projekt és a szervezet kommunikáció­jában is igyekszünk hangsúlyozni. Jó példa volt erre a 2020 októberében megtartott nagyszabású alagút­áldási ünnep, amely során – a bányászati hagyományoknak megfelelően – egyházi áldásban részesültek az építendő alagút­járatok, valamint a bányá­szok, a gépek és a bányászok védőszentje, Szent Borbála szobra is. A szobor az alag­útban lesz az építés ideje alatt és azt követően is. Ezen az esemé­nyen indult meg jelképesen az alagút­építési folyamat. A rendezvényen igyekeztünk egy jól szervezett, egységes képet mutatni és közvetíteni a szervezetünk­ről, amely nemcsak kifelé tükröz magabiztosságot, de cégen belül is erősíti az összetartást és a csapatszellemet.

Ugyanakkor a Dömper Kft. a különösen nagy érdeklődésre és lakossági kíváncsiságra reagálva a Bécsi-dombi alagútnál létrehozott egy látogató­központot is. Havonta kétszer két turnusban fogadjuk az előre regisztrált látogatókat, akiknek egy kiállítás, egy rövid előadás és egy munkaterület melletti séta keretében mutatjuk be az építkezést.

Kerékgyártó Attila projektvezető mutatja Barcza Attila országgyűlési képviselőnek az alagútépítés makettjét. (Fotó: Griechisch Tamás)
Az alagútépítés makettje a látogatóközpontban.

Számtalan példát és elemet lehetne még összeszedni is felsorolni egy építési nagy projektet átszövő kommunikációs hálóból. Az M85-ösön is voltak jó és rossz példák, tanulságok, mindenesetre igyekszünk a kommunikációt úgy alkalmazni és hasznosítani, hogy az elősegítse a projekt és a szerve­ze­tünk kedvező megítélését.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka