Az innováció szerepe a zöld átállásban – ETV, a környezeti teljesítmény záloga

Az Európai Unió célkitűzése, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon, ám ez hagyományos technológiákkal nem érhető el. Zöld innovatív termékekre, szolgáltatásokra és gyártási folyamatokra, technológiákra van szükség ahhoz, hogy csökkenjen a környezeti terhelés és hatékonyabb legyen az erőforrás-felhasználás.


A kereslet egyre nő a környezet­kímélő technológiák iránt, mégis egyfajta óvatosság jellemzi a felhasználókat a beszerzések során. Sokan csak akkor váltanának, ha az új technológiák már bizonyították sikerességüket. Mi lehet a megoldás?

Forrás: Követ Egyesület

A probléma kiküszöbölésére olyan eszközökre van szükség, amelyek bizonyítékot szolgáltatnak a zöld innovációk teljesítményéről, hatékonyságáról és használatuk előnyeiről. Ilyen eszköz a Környezeti Technológiák Hitelesítése (Environmental Technologies Verification; ETV), amely segíti a vállalato­kat innovációik értékesítésében és a piaci elfogadottság javí­tá­sában. Az ETV az ISO 14034-es szabványon alapuló külső, független akkreditált hitelesítő bevonásával zajló ellenőrzési folyamat, amely támogatja az átlátható, bizonyítékokon ala­puló döntéseket és az értékalapú beszerzéseket. Ismertségé­­nek növelését célozza a LIFEproETV nemzetközi projekt, mely­ben lengyel vezető partnerrel, konzorciumi tagként vesz részt a KÖVET Egyesület a Fenn­tartható Gazdaságért. A KÖVET Egyesület fő célkitűzése immár 29 éve a vállalatok és más szervezetek környezeti és társadalmi felelősségének erősítése, a fenn­tarthatóbb működés gyakorlati ismereteinek, valamint az e téren megszerzett tapasztalatok­nak a népszerűsítése.

A LIFEproETV projekt célja, hogy az ETV legyen Európa vezető hitelesítési rendszere az innovatív környezeti tech­nológiákra vonatkozóan. Ehhez erős piaci elfogadott­­ságra és elismertségre van szükség, ETV-tudásbázis, ETV HUB létre­hozására, a képességek és kapacitás bővítésére, továbbá az innovatív technológiák iránti nyitottság növelésére. Mind­ezek fejlesztése – és a KÖVET Egyesületre háruló feladat – azért is jelentős Magyar­ország szempontjából, mert az Euro­stat 2023-as innovációs teljesítménytábla-elemzéséből az derül ki, hogy a 21. helyen állunk. A tanulmány 13 dimenziót vizsgál: javult a pozíciónk a digitalizáció és a digitális technológiák alkalmazása, valamint a cégek innovációs be­fek­­te­téseinek nagysága területén. Romlott a humán erő­forrásokra és az innovációs rá­fordítá­sok­kal létrejövő intellek­tuális javakra vonatkozóan, valamint az új, a jövő megoldá­sait jelentő környezeti technológiák kifejlesztése terén. Ez utóbbit támasztja alá az is, hogy a nemzeti úton megadott szabadalmak száma a 2021. évi 1240-ről 2022 végére 4,5 százalékkal csökkent.

2024-re az Európai Unióban több mint 250 vállalat jelentkezett az ETV hitelesítési eljárásban való részvételre, eddig 54 technológiát ellenőriztek és hitelesítettek.

Közéjük tartozik a spanyol Bioazul cég innovációja (memb­rán bioreaktoron alapuló szennyvíz­kezelési technológia, amely a keletkezett víz mező­gazdaságban történő újra­felhasználását teszi lehetővé), amelyet a gazdák távolság­tartással fogadtak, mert nem láttak garanciát arra, hogy a víz nem lesz negatív hatással a terményeik minőségére. Az ETV-ellenőrzés előnyei között említik, hogy a technoló­giájuk EU-s szinten nagy látható­ságot kapott, másrészt az ETV-minősítés szorosan kapcsolódik az innovatív megoldások fejlesztéséhez, ezért a technológiájukat egyedülálló, újszerű megoldásként értékesíthetik, ami új hozzáadott értéket jelent a piacon. Ügyfeleik pedig a külső szervezet általi ellenőrzés miatt nagyobb bizalmat szavaztak a cégnek.

Az ETV értékeli, és az ISO-szabványnak megfelelően hitelesítők által bizonyítja a zöld megoldások és technológiák teljesítményre vonatkozó állításait, növelve a technológiák megbízhatóságát.

További információk a LIFEproETV projekt, valamint a KÖVET Egyesület honlapján.•

Címlapkép forrása: Követ Egyesület


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka