2014. október 22.

Szerző:
S. K.

A Vasútvill Kft. idei munkái

Az ez évi munkák jelentős kapacitáslekötései nagy feladat elé állították a társaságot. A feladatok meglehetősen nagy száma, terjedelme, illetve területi eloszlása nagyfokú rugalmasságot és fegyelmezett munkavégzést követelt meg valamennyi dolgozótól.


A munkák gerincét ebben az évben is a hazánkban zajló vasúti rekonstrukciós munkák villamos felsővezetéki berendezéseinek átépítésével kapcsolatos feladatok alkotják. Közülük is kiemelkedik a Szajol–Kisújszállás, Kisújszállás–Püspökladány 100-as számú vasútvonalon, a Gyoma–Békéscsaba 120-as vasútvonalon, Békéscsaba állomáson, a 41-es Baté–Kaposvár vonalszakaszon, a 30-as Zamárdi felső–Szántód-Kőröshegy vonalszakaszon és Székesfehérvár állomáson végzett tevékenység.

Kész a kiszigetelés Karcagpusztánál

A Békéscsaba állomáson folyó nagy műtárgyépítési munkáknál, így a Szerdahelyi úti aluljárónál és az Orosházi úti felüljárónál kiszigetelési, ideiglenes felsővezeték-elhúzási munkákat végeztünk. Hasonlóan jelentős feladat volt a 86-os számú főút Csornát elkerülő szakaszának vasutat keresztező műtárggyal kapcsolatos kiszigetelési munka. A munkák nehézségét elsősorban az üzem alatti átépítés miatti nagymértékű akadályoztatás és a rendkívül nagy összegű járulékos költségek jelentik. A felsővezeték-­átépítési munkák a rekonstrukcióknál a pálya- vagy a műtárgyépítést végző fővállalkozói tevé­kenység „árnyékában”, alvállal­kozásban tör­ténnek, és annak minden esetleges vál­to­zását követni kell. E változások költségkihatásai esetenként jelentősek lehetnek, és az ajánlati szakaszban nem kezelhetők. A másik számottevő költségbefolyásoló elem a kiviteli tervek megvaló­síthatóságában rejlik. A munkák eredményes teljesítése nagyfokú szakmai hozzáértést, elkötelezettséget, együttműködést igényelnek a terület irányítását, ellenőrzését végző valamennyi, a projektekben részt vevő szakembertől.

Átépítés a 100-as vonalon

A rekonstrukciókon kívül új építési feladataink is voltak. Ilyenek az Északi összekötő híd–Pilisvörösvár vasútvonalon végzett oszlopállítási tevékenység, illetve a Hegyfalu–Beled között jelenleg is folyó villamosítási munka.

Térvilágítás szerelése a 120-as vonalon

A villamos felsővezetéki berendezésekhez kapcsolódó munkáink közül kiemelkedik az Őriszentpéter–Boba vonalszakaszon felszerelt közel 100 kilométer hosszú optikai kábel megépítése, melyet az ETCS2 berendezés telepítéséhez szereltünk fel, valamint a GYSEV jármű-diagnosztikai berendezéseihez az oszlop­transzformátorok telepítése. Az oszlop­transzformátorok telepítését az általunk végzett villamos felsővezeték-átépítéseknél is társaságunk végezte, a 100-as és a 120-as vonalakon egyaránt. Zalaegerszeg állomáson 3 darab váltófűtési energiaellátási oszloptranszformátort telepítettünk. Váltófűtést telepítünk Csárdaszállás, Mezőberény és Murony állomások kitérőire, továbbá a Szolnok–Szajol vonalszakaszon beépítésre kerülő új kitérőkre. Szintén váltófűtési célokat szolgál a Vas megyei Tokorcs állomáson telepített 2 darab oszloptranszformátor, ahol saját készítésű tervek alapján végeztük a munkát, és építettük ki az adatkommunikációs feladatokat ellátó optikai kábeleket is.

Perontető-világítás telepítése a mezőberényi állomáson

A Gyoma–Békéscsaba vonalon társaságunk építi át a térvilágítást, telepíti a FET és HETA berendezéseket, valamint a váltófűtést. Térvilágítási, energiaellátási berende­zéseket építünk a Gyoma–Békéscsaba vonalszakaszon, Székes­fehérvár állomáson, továbbá Lep­sény–Szántód-Kőröshegy vasútvonal meg­álló­helyein. Társaságunk végezte a Pilis­vörösvár–Piliscsaba vonalszakaszon a térvilágítási berendezések telepítését is.

A székesfehérvári állomás építés közben

Ebben az évben a központi telephelyünkön lévő műhelyünkben jelentős gyártási feladatokat is végeztünk. A MÁV és a GYSEV megrendeléseire nagyvasúti felsővezetéki szakanyagokat gyártottunk, szállítottunk, biztosítva ezzel a vasútvállalatok zavarmentes üzemeltetési feladatainak ellátását.

A megújult csárdaszállási állomás

A fenti feladatok nagymértékben leterhelik a társaság mérnökeit, tervezőit, felelős műszaki vezetőit, műszaki előkészítést végző szakembereit. A fokozott igénybevétel, valamint a nyugdíjazás miatti kapacitáskiesés ellenére számottevő tervezési tevékenység is folyik a társaságnál. Idén készült el a már említett, kivitelezett Őriszentpéter–Boba vonalszakasz közötti optikai kábel felső­vezetéki berendezésre történő telepítésének a terve. Ugyanilyen terv készült el a GSM-R projekt keretében Őriszentpéter–Bajánsenye vonalszakaszon és a Szombathely–Szentgotthárd vonalon. Elkészültek a GYSEV jármű-diagnosztika oszloptranszformátor tervei, továbbá üzemeltetői hozzájárulásra vár a Dunakeszi járműjavítóba tervezett villamosított vágány engedélyezési terve. Jelenleg folyamatban van a dél-balatoni vasút Lepsény–Szántód-Kőröshegy közötti szakaszának kiviteli tervezése és Székesfehérvár állomás villamos felsővezeték átépítésének fázistervezése. Az Előszállás állomáshoz kapcsolódó ipar­vágánynál a térvilágítást tervezzük.

Társaságunk részt vesz a Budapesten folyó városi villamoshálózat rekonstrukciójában, fejlesztésében is, így az 1-es és a 3-as villamosok felsővezeték-építési munkáiban.

Az ismertetett feladatokat a TÜV Rhein­land által tanúsított Integrált Irányítási Rendszer keretein belül végezzük.

E jelentős feladatok ellátásához társaságunk öt pályakezdő mérnökkel bővítette létszámát, az ő kiképzésükkel kívánjuk bővíteni a nagyvasúti villamos felsővezetékkel és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó berendezésekkel foglalkozó elhivatott szakembereink körét.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka