2014. október 22.

Szerző:
Tolnai Géza ügyvezető igazgató

Önállóan talpon maradni

Legutóbb három éve jelentünk meg az Innotéka magazinban. Akkor úgy gondoltuk, az üzem alatt elvégzendő kihívások mellett korszerű, elektronikus biztosítóberendezések telepítésének részeseivé válhatunk.


Az élet azonban másképp alakult, amióta sikeresen befejeztük a Tárnok–Székesfehérvár vonal pályaátépítés miatt szükségessé váló biztosítóberendezési átalakítási munkáit, elkerült bennünket az a lehetőség, hogy újabbnál újabb nagy projektekben vehessünk részt.

A mechanika szépsége

A helyzet úgy hozta, hogy önállóan kell megállni a lábunkon. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy szinte valamennyi, a MÁV, a GYSEV vagy a BKV által kiírt pályázaton részt vettünk, és ha nem is nagy tendereket, de számunkra szükséges és elégséges munkát sikerült megszereznünk.

Alkalmazkodni kellett a körülményekhez, újra kellett gondolni a helyzetünket, talán az önállóságunknak is jobban megfelelő helyzetet kellett teremtenünk, hiszen a közelmúlt szakmai kihívásai nem csak egy-egy nagy projektben testesültek meg, de számtalan kisebb-nagyobb, ám a vasúti biztonság szempontjából egyaránt fontos projekt megvalósíthatósága került a látóterünkbe, melyek közül igen sokban részt vehettünk, és olyan is volt, amelyet önállóan megnyertünk.

Tekintettel a közel húsz évre, némi nosztalgiával tekintünk vissza annak ellenére, hogy hisszük, csak előre van, jövő van és van jövő!

Társaságunk immár majd húsz éve alakult. Az 1995. év eleje oly távolinak tűnik, hogy néhány részletét már homály fedi. Azért arra még élesen emlékszünk, hogy az első a Vecsés állomás kitérőcseréi miatt szükséges mechanikus biztosítóberendezési munkák lebonyolítása volt. Ezt még számtalan mechanika követte. A legemlékezetesebb a Déli pályaudvar átépítése, de mi alakítottuk gyakorlatilag egy teljes állomáson, Újszászon a vályúaljas vonóvezetéki átvezetést. Ezek a tevékenységek még az akkori cég­for­mában, betéti társaságként valósultak meg.

A mechanikus biztosítóberendezések mellett továbblépve, de el nem felejtve, különféle, számunkra nagy volumenű munka következett, így például Győr állomáson a Tihanyi úti aluljáró építése miatt szükséges nagy mennyiségű, üzemelő kábelkiváltás és az akkori Dominó üzem alatti átalakítása. A sors úgy hozta, hogy mind Vecsésen, mind Győrben azóta elektronikus berendezések üzemelnek.

A „hőskorban” különböző pályás társaságok találtak meg bennünket, s velük működtünk együtt pályarekonstrukciós munkákban.
Annak is van már vagy 15 esztendeje, hogy előrébb léptünk társasági formában is, a betéti társaságot kft.-vé, tisztán családi vállalkozássá alakítottuk, és már a Rail Safe Kft. is van idestova tízéves.
Elmondhatjuk, hogy végigjártuk a magyar vállalkozásfejlődés valamennyi stációját, ám az önállóságunkat soha nem adtuk fel.
A kft. életéről több sajtótermékben is jelentek meg írások, ezekre itt most nem térek ki, de a jelentősebb munkáink megérnek egy – a teljesség igénye nélküli – rövid áttekintést, ha nem is időrendi sorrendben. Ilyen például a Szajol–Mezőtúr vonalszakasz SIMIS IS berendezésének telepítéséhez szükséges munka, a Tárnok–Székesfehérvár, a Kecskemét–Városföld, a Maglód–Mende–Sűlysáp és még sorolhatnám.

A mechanikus berendezések üzemeltetésében, építésében szerzett tapasztalataink alapján 2013-ban szerződést kötöttünk a MÁV-val, és belevágtunk a Bp.-Nyugati pályaudvar, Rákosrendező, Rákospalota-Újpest állomások mechanikus berendezéseinek felújításához, ami mintegy másfél évnyi munkát adott számunkra. A feladat célja a menetrendszerű közlekedés fenntarthatóságának biztosítása úgy, hogy a munkavégzés alatt nem lehetett szó a berendezések, berendezésrészek részleges kikapcsolásáról. E feladat során több mint 1000 méter vonóvezetéki csatorna felújítása történt meg, 20-25 darab váltóállító és reteszelő dobot cseréltünk ki, és több villamos alkatrészt, úgynevezett blokkelemet újítottunk fel. A munkálatokat befejeztük, a műszaki átadás-átvétel is megtörtént. Abban reménykedünk, hogy a berendezések a felújítással „kibírják” a szakmában már igen várt időpontig, amikor a rendkívül leterhelt vonalszakasz a 21. században elavultnak tekinthető állomási biztosítóberendezéseit korszerű, jelfogó függéses, netán elektronikus berendezés váltja fel.

Vácott nem vettünk részt az átépítésben, de voltunk Szob állomáson. Korábban Szob és a határ túloldalán lévő Garamkövesd állomás között üzemelt egy RPB ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés, a szlovák fél azonban az állomását visszafejlesztette, emiatt a szomszédos állomás Párkány (Štúrovo) lett. Az így kialakult szakaszon 2011 óta nem működött ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés. A MÁV és a Szlovák Államvasutak (ŽSR) megállapodása alapján az állomásközben új jelfogós-elektronikus berendezés létesült, tengelyszámlálós vonatérzékeléssel. A vonal biztosítására a szlovák fél által átadott, AH 2000 jelű berendezést telepítettük, Frauscher ACS 2000 tengelyszámláló általi vonatérzékeléssel. A berendezést jelfogós szinten kellett illeszteni Szob állomás fényjelzős-mechanikus biztosítóberendezéséhez.

A megvalósításra kiírt MÁV-pályázatot társaságunk nyerte. A munkálatok során sikeres együttműködés alakult ki a szlovák kivitelező céggel és a ŽSR szakirányú munkatársaival. Az eredmény, hogy a berendezés illesztését a független tanúsító szervezet megfelelőnek találta, ebben elévülhetetlen érdemei voltak az általunk megbízott tervezőcégnek. A műszaki átadás itt is megtörtént, a Nemzeti Közlekedési Hatóság vélhetően a közeljövőben ki is adja a végleges üzemengedélyt.

Egy vonalfelújításban is részt vettünk, társaságunk kapott megbízást a Baté–Kaposvár vonal felújítása során a biztosítóberendezések helyreállítási munkáira.
Talán ez volt a közelmúlt egyik legnehezebb feladata, mert a mostoha időjárási körülmények, esőzések mellett az is nehezítette a dolgunkat, hogy a kezdeti bontási munkáknál még nem voltunk jelen, emiatt a biztosítóberendezések bontása finoman szólva sem volt szakszerű.
Mindezek ellenére a berendezések a vágányzár végére üzemkészek voltak, ami 10,5 ki­­lo­méter pályán 5 sorompóberendezés, 3 térközberendezés, Taszár állomás Dominó berendezéséhez tartozó kitérők, sínáramkörök, jelzők, kábelhálózat helyreállítását jelentette.

Sorompók előszerelés alatt…
…és a helyszínen

És hogy min dolgozunk most?

16 darab önműködő sorompóberendezés korszerűsítése, felújítása, kiegészítése mellett 2 darab új telepítése, melyből a mai napig 15 meg is valósult.

Új ellenmenet-biztosítóberendezést létesítünk Debrecen mellékvonalaira, dolgozunk a kiskunhalasi deltavágány folyamatos foglaltság-ellenőrzésének kialakításán és a váltók végállás-ellenőrzésének kiépítésén, a KÖFE berendezésbe történő bevonásával, Hódmezővásárhely állomás jelfogós állványának cseréjén, az áramellátás korszerűsítésén, Százhalombatta állomás SR1 vonóvezetékes sorompójának kiváltásán korszerű fél fény­sorompóval stb.

Változatlan a Mol-telephelyekkel a kapcsolatunk, sőt az elmúlt megjelenésünk óta bővült a karbantartási kötelezettségünk, így mintegy 14 biztosító- vagy töltővédelmi berendezéssel, berendezésekkel rendelkező telephelyen végezzük a karbantartási, hiba­elhárítási munkát.

Kapcsolódás a Mol PLC-hez

Ami a legfontosabb ebben az évben a kft. életében, hogy a zagyvarékasi telephelyünket oly módon tudjuk fejleszteni, hogy korszerű, az általunk foglalkoztatott munkatársaink részére magas színvonalú infrastruktúrával rendelkező logisztikai bázis épül 1050 négyzetméteren abból a célból, hogy megfelelő előkészítésre legyen mód a berendezések szerelésekor. Az üzemcsarnokra – melynek még az idén el kell készülnie – jelentős állami támogatást kaptunk. Ez lesz az elmúlt húsz év munkájának legnagyobb eredménye.

Mindez pedig csak úgy jöhetett létre, hogy minden munkához kellő alázattal álltunk hozzá, minden munkát referenciamunkának tekintettünk. Valljuk, hogy kitűnően senki nem tud dolgozni, közepesen pedig nem érdemes. Mi megelégszünk a jóval.

Célunk változatlanul a „rail safe”, a vasúti biztonság érdekében kifejtett tevékenység folytatása, önállóságunk megőrzésével.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka