2020. április 6.

Szerzők:
Csárádi János ügyvezető igazgató, Hungarail Kft.,

Kovács Károly ügyvezető igazgató, Edkopress Kft.

A magyar vasútfejlesztés aktuális feladataiból

A cikkben vizsgált időszakban, 2021–2030-ban a legfontosabb változás hazánkban a személyszállítási piacnyitás miatt következik be. Valószínűnek látszik 2024 után új külföldi személyszállítási operátorok (azaz közforgalmú személyszállítási engedélyes vasútvállalatok) megjelenése, és azok fokozottabb szerepvállalása a magyarországi személyszállításból. Ilyen lehet például a cseh ČD, a RegioJet, vagy az osztrák ÖBB vagy a Westbahn stb. A fő kérdés, hol tartanak a magyar személyszállítási operátorok a piacnyitásra felkészülésben?


A kiindulási helyzet

Személyszállítási közszolgáltatást hazánkban 2019-ben a MÁV-Start Zrt. és a GYSEV Zrt. végzett. A várható piacnyitásra, a személyszállítás liberalizációjára felkészülés a 2004-es unióba lépésünk utáni években megkezdődött. A lemaradásunk miatt igen nagy hátrányban voltunk, a piacnyitásra felkészüléshez haladékot kértünk az uniótól. A kötelező belföldi liberalizált piacnyitás éve 2024 lesz. (A MÁV-Start és a GYSEV közszolgáltatási szerződése 2023. december 31-éig érvényben van.)

A MÁV és a MÁV-Start Zrt. személyszállításának járműhelyzete

Az egységes MÁV korában, 2006 előtt, a MÁV-személyszállítás több mint 3000 db-os személykocsiflottájának ülőhely-ka­pa­ci­tása meghaladta a 200 ezret. Ebből a kocsiparkból az ezredfordulón kor­sze­rű­nek volt mondható a jugoszláv im­port­ból 1988 után beszerzett és 2017–2018-ban felújított 20 db nemzetközi forgalmú személykocsi (GOSA gyártmány). Ezt kö­vette az 1993-tól beszerzett, nemzetközi forgalomra alkalmas CAF és DWA személykocsiflotta, valamint az a 20 elővárosi villamos motorvonat, amelyet 1988-tól szállított a Ganz-MÁVAG, továbbá az 1990-től a Ganz-Hunslet gyártotta 3 prototípus BVhmot elővárosi és 2 BVmot In­ter­City villamos motorvonat, valamint a szintén a Ganz-Hunslet gyártotta 40 db motor­vonati betétkocsi (1. kép).

1. kép. A MÁV-Start BV sorozatú motorvonata Dunakeszin (Fotó: Murárik László)

Az ezredfordulóig az akkor még jelentős járműjavítói kocsigyártói kapacitásnak köszönhetően megújult 136 Bhv kocsi, továbbá a mellékvonalak Bz járműparkjának számos motorkocsija kedvező kamatozású Eurofima hitelforrásból.

Személyszállító járművek beszerzése az ezredforduló után a MÁV-nál

Az ezredfordulót követően először két részletben összesen 31 német Desirót, valamint az orosz államadósság fejében 40 orosz gyárt­mányú dízelmotorvonatot és 1 prototípus iker Bz-t szerzett be a MÁV.
Az 1988-tól megkezdett villamos mo­tor­vonatok beszerzésének folytatására kö­­zel két évtizedet kellett várni. Előbb 2007-től a 30+30 FLIRT és az akkori vezérigazgatói mondás szerint „azonnali terv keretében 10 Talent motorvonat” beszerzésére került sor.
Köztudott, hogy a MÁV-Start Zrt. tökéletesen elégedett volt a MÁV által beszerzett FLIRT-ekkel, ezért újabb 63 beszerzésére kerülhetett sor 2013 és 2016 között.
Mivel a nagy kapacitású motorvona­tok beszerzését nem lehetett tovább halo­gatni, 2018-ban újabb tenderkiírás történt. Ennek eredményeképpen született meg a megállapodás 40 KISS szállítására (2. kép).

2. kép. A MÁV-Start KISS villamos motorvonata (Fotó: Murárik László)

A MÁV-Gépészet Zrt. 2010-ben, a MÁV-Start Zrt. beleegyezésével, a Szolnoki Járműjavítóban személykocsi-fejlesztésbe kez­dett. Ennek eredményeképpen 2022-ig legalább 70, nemzetközi forgalomra alkalmas – optimista becslések szerint akár 200 –, több mint 50 százalékban magyar gyártású, 200 km/h sebességű új kocsija lehet a MÁV-Startnak.
A MÁV-Start szárnyvonali, mellékvonali személyszállító járműveinek 100. Bz-je 2020 februárjáig utastéri klímával lett felszerelve (3. kép).

3. kép. A MÁV klímás utastérrel készült iker Bz motorvonata (Fotó: Kovács Károly)

Ha a felsorolt járműbeszerzések mind megvalósulnak 2023 végére, a korszerű, klímával felszerelt személykocsik aránya a MÁV-Startnál a kocsipark több mint 10 százaléka, ülőhely-kapacitását tekintve pedig a klímás ülőhelyek száma kb. 63 ezer ülőhely (kb. 30%) lesz, azaz ennyi nevez­hető kulturáltnak és időjárástól függetlenül minőségi szolgáltatásnak.
A leírtakból következik, hogy 2024 után is még igen sok tennivaló marad a MÁV-Start személyszállító járműparkjának modernizálását illetően.

A villamos vontatású járművek helyzete a GYSEV-nél

A GYSEV Zrt. a MÁV-Start Zrt.-hez viszonyítva jóval kisebb üzemméreten dolgozik, ám sokkal előrébb tart a személyszállítási piacnyitásra való felkészülésben. Személykocsiflottája nagyrészt modernizált, és a korszerű, energiatakarékos villamos vontatású járműparkjának a 20 FLIRT, valamint az elsősorban az osztrák vonalszakaszra beszerzett 5 db Ventus villamos motorvonata és a beszerzés alatt álló további 3 Ventusszal együtt nagy részét le­fedi a regionális személyforgalom járműigényét (4. kép).

4. kép. GYSEV Ventus villamos motorvonat (Fotó: Siemens)

A 2018-ban beszerzett 9 Vectron (ebből 2 hibrid kivitelű) a korábban, 2002–2003-ban beszerzett 5 Taurus villamos moz­do­nyának köszönhetően a személyszállításban magas szolgáltatási színvonal nyújtá­sára képes.
A minőségi távolsági személyszállítás to­vábbi fejlesztésére készül a GYSEV, ezért újabb mozdonyok beszerzését tervezi (5. kép).

5. kép. Vectron duális villamos-dízelmozdony (Fotó: Siemens)

A dízelvontatás helyzete a GYSEV-nél

A régebbi, használt 5047 és 5147 sorozatú dízel-motorvonatos személyszállításban mu­tatkozik elmaradás a minőségi szolgáltatást elemezve.
Ismerve a GYSEV törekvéseit, vélhetően néhány év múlva ezek a dízelmotorvonatok végleg kiszorulnak a személyszállításból, a kőszegi vonal tervezett villamosítása után (6. kép).

6. kép. GYSEV 5047-es motorkocsi (Fotó: GYSEV)

A GYSEV járműparkját tekintve, és a gazdaságos villamos vontatójármű flottájának köszönhetően készen áll a piacnyitás utáni időszak követelményeinek maradéktalan kielégítésére.

A magyar vasútvonalak villamosításának helyzete

A GYSEV vonalhálózata

A vasút-villamosítás helyzetét tekintve a GYSEV közel áll a svájci vasutakhoz, mert vasúthálózatának több mint 95 százaléka villamosított.
A GYSEV a közeli jövőben tervezi a Szombathely–Kőszeg vonal villamosítását.
Ezek után a GYSEV-nél a korszerű, gaz­daságos villamos vontatás részaránya (néhány iparvágányt és a forgalomszüneteltetett Körmend–Zalalövő vonalat nem számítva) 100 százalékos lesz (7. kép).

7. kép. Kőszeg állomás a vonal­villamosí­tás és fejlesztés előtt, 2007-ben (Fotó: Kovács Károly)

A MÁV vonalhálózata

A MÁV hálózatából – várhatóan 2023 végéig – a tervek szerint villamosítják a:

  • Püspökladány–Biharkeresztes,
  • Szabadbattyán–Balatonfüred,
  • Zalaszentiván–Nagykanizsa,
  • Szeged–Röszke, oh. vasútvonalat.

A MÁV hálózatából e négy vonal villamosítása után a dízelvontatású rész kb. 62 százalékra csökken, amelyek közül számos nagyobb forgalmú villamosítása 2025 után betervezhető.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka