A képzelet az életkorral folyamatosan csökken

A képzelet élénksége tizenkét és hatvanéves kor között, az életkor előrehaladtával, folyama­tosan csökken – igazolta az ELKH–ELTE–PPKE Serdülő­kori Fejlődés Kutatócsoport.


Széles skálán mozog az emberi képzelet élénksége az afantáziától, vagyis a képzelet teljes hiányától a hiper­fantáziáig, azaz a nagyon élénk képzeletig. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára, Kovács Ilona irányításával a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral össze­függő változását tanulmányozták – a kutatásról szóló tanulmány a Cortex című rangos szakfolyó­iratban jelent meg.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora az afantáziával élők aránya a populációban. Online felmérés keretében különböző életkorú embereket kértek meg egy a képzeleti kép élénkségét vizsgáló egyszerű kérdőív kitöltésére. A kérdőíves felmérésben több mint kétezer 12 és 60 év közötti válaszadó vett részt. A kutatók egy meglepő és eddig nem ismert negatív életkori trendet figyeltek meg: nemcsak az afantáziá­sok, de a hiper­fantáziások száma is eltérő a különböző életkori csoportokban. Szembe­tűnő, hogy míg a serdülők 80 százaléka nagyon élénk, a 100 pontos skálán 60 pont feletti képzeletről számolt be, és egyáltalán nincs közöttük 20 pont alatti afantáziás, addig a 60 évesek több mint 20 százaléka már az afantáziás csoportba tartozik, és alig több mint 20 százalékuk hiperfantáziás.

Azaz, míg a gyermekek nagy része hiperfantáziás, a felnőttek képzeleti élénksége alacsonyabb, és az életkor előrehaladtával egyre többen „csúsznak bele” az afantáziás tartományba.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka