2018. november 13.

Szerző:
Kovács Ádám Antal, DS Konzorcium

Fotó:
Rostás János László

Vasútépítés egy autóút­-kivitelezéshez kapcsolódóan

A vállalkozási szerződés alapján a teljes körű kivitelezés mellett a DS Konzorcium feladata a tervek elkészítése és az esetlegesen még rendelkezése nem álló engedélyek megszerzése is.


A szerződés aláírását követően a Konzorcium a kiviteli tervek elkészítésébe az engedélyezési terveket is készítő Utiber Kft.-t vonta be.
Az M85-ös autóút két szakasza keresztezi a GYSEV Zrt. üzemeltetésében álló 8. sz. vasútvonalat (803/804 hm-szelvényközben) és a 15. sz. vasútvonalat (389/391 és 485/486 hm-szelvényközökben), az utóbbival párhuzamosan is fut Nagycenk és Kópháza között. Az autóút építéséhez szükséges szállítóút is keresztezi ezeket a vasútvonalakat.

Mindkét vasútvonal villamosított, ezért mind a keresztező, mind a párhuzamosan futó szakaszokon a meglévő felsővezetéki rendszert át kellett alakítani. A vízelvezetést vagy kisemlősök átjutását szolgáló vasbeton keretek beépítési helyein felsővezetéki oszlopokat kellett áthelyezni, illetve a tervezett felüljárók helyén ki kellett szigetelni a felsővezetéket. Mind az optikai, mind a tápvezetéket ideiglenesen földkábelen vezettük el. A felsővezetéki munkákra és átalakításokra 2018. július és szeptember hónapokban, többnyire éjszakai, 6 órás vágányzárban került sor.
A 8. sz. vasútvonal Fertőboz–Sopron állomásközében 2018. szeptember 13. és 20. között, az üzemeltetővel közös vágányzárban, a 803+65 hm-szelvényben beépítettük a B831-1 jelű, 1,50 × 1,50 m nyílású vasbeton átereszt, és megépült az As803 jelű ideiglenes fénysorompóval biztosított útátjáró.

Bevágásfejtés az autóút 71-es km-szelvényében a tervezett B701 jelű vasúti műtárgy után

A tervezett M85-ös autóút 70+116 km-szelvényében külön szintben keresztezi a 15. sz. vasútvonalat a 486+11 hm-szelvényben, ahol a vasútvonalon egy 40,10 m szabadnyílású, rácsos szerkezetű, ágyazatátvezetéses acélhíd (B701 jelű) épül. A vasútvonalon a közelmúltban történt felújítás és korszerű motorvonatok közlekedtetésének köszönhetően az áruforgalom mellett a személyforgalom is jelentős. Már az engedélyezési eljárás során kérte az üzemeltető, hogy az egyvágányú vasútvonalon a vasúti forgalom a le­hető legrövidebb ideig legyen korlátozva, ezért már az engedélyezési tervek készítésekor ideiglenes terelővágány építését tervezték. A vállalkozó 2018 februárjában megkezdte az egyeztetést a GYSEV Zrt.-vel, hogy mikorra tudnak az ideiglenes terelővágány megépítéséhez 8-10 nap közötti vágányzári időt biztosítani. A 2018. áprilisi vágányzári egyeztetésen véglegesítették a 2018. szeptember 24. és október 4. közötti időpontot.

Terelővágány a végpont felől

A vasúti pálya, a felsővezeték, a biztosítóberendezési és távközlési szakági kiviteli tervek készítését fel kellett gyorsítani, hogy azok mielőbb megkaphassák az üzemeltető és a mérnök jóváhagyását. Ebben az időszakban vált biztossá, hogy az eredetileg ideiglenesen megszüntetendő As487 útátjárót nem kell megszüntetni, hanem áthelyezik a terelővágányba, mivel az autóút építésének organizációja ezt szükségessé teszi.
A terelővágány a vasútvonal 482 és 490 hm-szelvényei kö­zött korábban beszerzett, de fel nem használt, UIC 60 rendszerű sínből, B70 jelű betonaljakra épült, hézagnélküli kialakítással, 80 km/h engedélyezett sebességgel, jellemzően 2,50 m magas töltésre.

As487 ideiglenes útátjáró
Személyvonat a terelővágányon az elkészült útátjáróban

Az alépítményi tervek jóváhagyása után, augusztusban megindult a töltés földmunkája. A vágányok közötti terület víztelenítésének biztosítására beépítettünk 3 db 80 cm átmérőjű vasbeton átereszt is. A minősített töltésre 20, illetve 25 cm SZK1 jelű védőréteg épült. A vágányzári munkák megkezdése előtt elkészült az alsó ágyazat, leosztották a beton­aljakat és rágombolták a síneket.
A terelővágány mellett felállított tűzihorganyzott acél felsővezetéki oszlopok tőcsavaros kialakítással készültek, így egyrészt rövidíteni lehetett a vágányzári időkön, mert az oszlopalapok már a vágányzár előtt elkészülhettek a töltésen, az áthajtási szakaszokon pedig a vágányzárat megelőző éjszakai (kb. 6 órás) vágányzárakban. Másrészt alkalmazásuk gazdaságilag is kedvezőbb, mert a provizórikus oszlopokat az elbontásuk után újra fel lehet használni.

Terelővágány építése

A távközlési kábelek kiváltó kábeleit már a vágányzár előtt lefektették, átkötésük már a vágányzárban történt. Távközlési szempontból további egyeztetéseket igényelt, hogy az M85-ös autóút építésével egy időben történik az ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kivitelezése a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalon.
A vágányzár szeptember 24-én megkezdődött, az első két napon megtörtént a meglévő vágány áthajtása mind a kezdőponti, mind a végponti oldalon, így a vasúti pálya munka­vonat részére átjárható lett. Elkészült a teljes szakaszon a felső ágyazat, megtörtént a vágány nagygépes szabályozása és stabilizálása. A vasúti sínek a kedvezőbb organizáció miatt közúton érkeztek a munkaterületre, a beépítési hossz 24 és 30 m között változott, összesen 56 db AT hegesztés készült. A vágányzár sikeres befejezése érdekében szeptember 28-án összesen öt hegesztőraj dolgozott a munkaterületen egy időben. A hegesztések elkészülte után beépült az As487 útát­járó, üzembe helyezték a sorompót is a keresztező organizációs úton. A vágányzár második felében a felsővezeték-építési munkák a vasútépítési munkákkal párhuzamosan zajlottak. A vágányzár utolsó előtti napján megtörtént a pálya bemérése, a mérővonati grafikon alapján az elkészült pálya 80 km/h sebességre megfelelően épült. Október 4-én a kerülővágányt sikeresen forgalomba helyezték.

Terelővágány végponti kihajtása

A terelővágány forgalomba helyezése után a tervezett B701 híd mellett beépül a 15. sz. vasútvonal jelenlegi, a műtárgyépítés miatt felhagyott szakaszán a B701-1 jelű, 1,50 × 1,50 m nyílású vasbeton áteresz, ezzel az M85-ös autóút építéséhez kapcsolódó vasútépítési munkák 2018-ban befejeződtek.

A tervezett B701 jelű műtárgy helyén visszabontott vágány

A 2019-es vágányzári időpontok már rendelkezésre állnak, az igények a 2020-as évre is egyeztetés alatt vannak a GYSEV Zrt.-vel. Jövőre a műtárgyépítésekhez szükséges felsővezetéki átalakításokon kívül beépül a 15. sz. vasútvonalon 3 db vas­beton áteresz, amelyek közül a B796-1 jelű a vágány megbontása nélkül, sajtolással készül; nyár végére pedig elkészül a B701 jelű, 40,10 m nyílású acélszerkezetű híd. A vágány eredeti nyomvonalra történő visszaépítését a 2019. október 5. és 18. közötti vágányzárban tervezi a DS Konzorcium.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka