Vasútépítési projektek megvalósítása országszerte

A V-Híd Zrt. – kiemelkedő minőségű munkájával és technikai felkészültségével – meg­oldást kínál a kor szakmai kihívásain túl a megrendelők által megfogalmazott elvárásokra. A társaság a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket.


A V-Híd Zrt. 2015-ben kezdte meg működését 100%-os magyar tulajdonú vasútépítési társaságként. A társaság sikerének kulcsa a munkatársak szaktudása mellett a projektszervezetek közötti csapatmunkában rejlik. A 2015-ös üzleti év stratégiai tervezéssel, valamint pályázatok előkészítésével telt.

2016. évi munkák

Dél-Balaton II. ütem

A sikeres előkészítő munkáknak köszönhetően a társaság a nyertes Déli Part 2016 Konzorcium tagjaként vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.-vel a Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vonalszakasz vasúti pálya építési és tervezési munkái, továbbá a Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése tárgyában. A V-Híd Zrt. konzorciumi tagként 3,6 Mrd Ft összegű teljesítést valósított meg. A dél-balatoni projekt kivitelezése igényelte a legtöbb előkészítő munkát, tekintettel a megvalósítási helyszínek nagy részének üdülőövezetek melletti elhelyezkedésére. A nyári menetrendek és a vágányzárak összehangolása komoly kihívást jelentett a kivitelezés során. A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából kritikus helyeken összesen mintegy 15 km hosszban zajárnyékoló falat, illetve kb. 32 km hosszban rugalmas sínágyazatot telepítettünk.
A kivitelezés műszaki teljesítése 2018 szeptemberében, sikeres műszaki átadással zárult.

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

Magyarország egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasza a 40-es számú, Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal. Mind a személyszállítás, mind a teherforgalom tekintetében évente jelentős forgalom gördül át rajta. A Budapesthez közeli vonalon kiemelkedően magas a személyforgalom a fővárosba ingázó lakosság közlekedési igényei okán. Emiatt szükségszerűvé vált a vasúti pálya átépítése, az elavult rendszer korszerűsítése, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal megteremtése.

A V-Híd Zrt. a Kitérő 2016 Konzorcium vezetőjeként sikerrel pályázott a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz, vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyú projektre.

Kelenföld–Százhalombatta vonal, 182 sz. műtárgy, 2017. szeptember

2017. évi munkák

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

A Kitérő 2016 Konzorcium által korszerűsítendő 40-es számú és a már átépített 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig párhuzamosan halad. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának zavartatása, a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak érdekében, hogy a jelen projektben kiszélesített középperonra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése akadálymentesen megvalósulhasson.

2017-ben két ütemben épült át Érd állomás teljes vágányhálózata, az ehhez kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Folyamatos, egy vágányon zajló vonatforgalom mellett történt a nyílt vonalon először a bal, majd a jobb vágány átépítése is.

Érd–Százhalombatta nyílt vonal, 2017. szeptember
Érd–Százhalombatta nyíltvonali átépítés és bal oldalon rostálás, 2017. szeptember

A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes utasforgalom lebonyolítását.

Érd állomás, 2017. ‎szeptember

Az érdi Főnök utcai útátjárótól a 219+00 szelvényig tehát új felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak jelenleg is a szerelvények.

Érd, 2017. szeptember

Háros állomáson a raktárépületeket el kellett bontani, a helyükön új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. Szintén el kellett bontani Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi épületet és zarándokházat, melyek akadályozták volna a szélső peron kialakítását.

Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vasúti vonalszakasz felújítása

A 2017. május 17-ei „Vállalkozási szerződés a Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás hivatalos értesítője értelmében az RV2020 Konzorciumot hirdették ki nyertesként, melynek konzorciumvezetője a V-Híd Zrt.
2017-ben valamennyi tervezett vágányzári munka ütemterv szerint elkészült, illetve az ideiglenes forgalombahelyezési ütemtervet is napra pontosan tartani lehetett. Emellett mind a vasúti pálya, mind az új felsővezeték, vonali biztosítóberendezés, illetve állomási, ideiglenesen átalakított biztosítóberendezés egy időben került forgalomba. Az eljárásokon minden esetben a technológia szerint indokolt 80 km/h sebességgel kerültek forgalomba a létesítmények, 48 óra időtartamra. Ezután, az üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h sebesség alkalmazásával folyik tovább a vasútüzem.

Társaságunk a nyertes Ágod-völgye Konzorcium vezető tagjaként 2017 decemberében vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.-vel az „Ebes–Debrecen közötti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” tárgyában.
A MÁV 100a és folytatása, a 100-as vonal hazánk egyik forgalmas nemzetközi fővonala, mely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt kialakult pályahibák kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt támasztott egyre magasabb igények miatt komplex felújítási munkára volt szükség.

2018. évi munkák

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

A 40-es vonalon megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár 2018. február 26-án, így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával folytatja a munkák kivitelezését és a később sorra kerülő munkarészek előkészítését. A tárgyi vasúti vonalszakasz átépítése teljes kizárásos vágányzárban igazodik a megrendelő általi tenderezés idejében megfogalmazottakhoz.

Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) vasúti vonalszakasz felújítása

Az Ebes–Debrecen vonalszakasz korszerűsítési projekt kivitelezése 2018 elején elkezdődött. A konzorciumi részesedésnek megfelelően a társaság saját teljesítése 7,2 Mrd Ft értékű megrendelést jelent a társaság számára. 2018-ban átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét felújított vágány a közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.

A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai múlttal rendelkeznek a vasútépítés területén. Ennek köszönhető, hogy cégünk számos, országszerte folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka