Új mezőgazdasági modell

Nemzetközi tanulmányukban egy regeneratív mezőgazdasági modellt javasolnak a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzéséhez az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói.


Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) által összehívott nemzetközi munkacsoport tagjai, köztük az ÖK kutatói egy közelmúltban megjelent tanulmány alapján arra keresték a választ, hogy hozzájárulhat-e a mezőgazdaság a biodiverzitás megőrzéséhez és a klíma­védelemhez.

Az Európai Unió agrár-környezet­védelmi szakpolitikájáról készült elemzésükben a kutatók azt is vizsgálták, hogy vajon a jelenlegi szabályozások lehetővé teszik-e egy regeneratív mező­gazdasági modell megvalósítását. Ajánlásokat fogalmaztak meg az Európai Unió közös agrár­politikája bizonyos elemeinek tovább­fejlesztésére is. Javaslataik között szerepel a vetés­forgók, a sorköz­növényzet és a takaró­növények alkalmazásának elősegítése a kíméletes talaj­művelés támogatása révén. A szakemberek fontosnak tartják olyan támogatási konstrukciók megjelenését is, amelyeket egy adott táj­körzetben a gazdálkodók közösen vehetnek igénybe, hogy a környezet­barát mező­gazdasági gyakorlatok össze­hangoltan valósulhas­sanak meg. A tanulmány a természetes élő­helyek helyre­állításának jelentőségére is rámutat, ami a bio­diverzitás megőrzése mellett hozzá­járulhat a mező­gazdasági termelés fenn­tarthatósá­gához is, a többi között olyan kulcs­fontosságú élő­lények megóvásával, mint a beporzók vagy a mező­gazdasági kártevők természetes ellenségei.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka