Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelése

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ARTEMIS-missziója idén március 21-én érkezett Magyar­országra. A program során azt tanulmányoz­ták, hogy a szigorú elő­írások alapján hazánk miként gondos­kodik a radio­aktív hulladékok és a kiégett fűtő­elemek kezeléséről.


A nukleáris alapú villamosenergia-termelés társadalmi megítélése szempontjából lényegi kérdés, hogy megoldott-e a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek hosszú távú, biztonságos kezelése. Ez a szempont érhető tetten az Európai Bizottság közelmúltban elkészített, úgynevezett Taxonómia-rendeletében. Emiatt is kiemelt aktualitása volt a felülvizsgálatnak.

Az Európai Unió tagállamai számára kötelező érvényű irányelv (2011/70/Euratom) írja elő, hogy nemzeti programot kell készíteniük a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére, illetve, hogy a tagállamok rendszeresen végezzenek önellenőrzést – és kérjenek független nemzetközi felülvizsgálatot – a nemzeti programjuk és annak előrehaladása tárgyában. Magyarország ennek a nemzetközi elvárásnak megfelelve kérte meg a program lefolytatását.

A nemzeti program előkészítése és végrehajtása a Radio­aktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) feladata, mely szervezet meghatározó szerepet töltött be. „Az elmúlt közel másfél év a felkészülésről szólt. Maga a felülvizsgálat csak a »jéghegy csúcsa« volt, rengeteg feladatot jelentett az ön­ér­té­ke­lés elvégzése, amelynek során – a NAÜ ajánlásait, útmu­tatóit alapul véve – minden tématerületre kiterjedően érté­kel­tük a hazai gyakorlat megfelelőségét” – emelte ki Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató, aki az RHK Kft. részéről koordinálta az ARTEMIS-szel kapcsolatos tevékenységeket.

A dán, finn, francia, svéd és litván szakértőkből álló felülvizsgáló csapat – a NAÜ szak­embereinek segítségével – közel tíz napon át azt vizsgálta, hogy a hazai rendszer meg­felelően biztosítja-e a különleges anyagok biztonságos kezelését. Kiemelték, hogy Magyar­ország átfogó, kiterjedt és jól működő rendszert dolgozott ki és működtet a kiégett fűtő­elemek és a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezelésének fenn­tartására és annak tovább­fejlesztésére.

Az ARTEMIS-misszió csapata

A szakértők öt javaslatot fogalmaztak meg, amelyek a jövőben hozzájárulhatnak a nemzeti program hatékonyságá­nak növeléséhez. A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló kapcsán a biztonságnövelő program meg­alapozását és tervezett szisztematikus megvalósítását jó gyakorlatként azonosították, amely példa lehet több, hasonló feladatokat ellátó tagállam számára is.

Munka közben

A nukleáris iparban folyamatos a fejlődés, amelyhez a radioaktív hulladék és a kiégett fűtő­elemek kezelése területén az ARTEMIS-felül­vizsgálat hatékonyan járult hozzá. „Hiszem, hogy a szakmai egyeztetések során megismert nézőpontok és a szakértők által meg­fogalmazott javaslatok előre­viszik a hazai radioaktív­hulladék-kezelést. A visszajelzések alapján nemcsak mi, hanem a részt vevő külső szakértők is sok tapasztalattal gazdagodtak a magyar program megismerése által, így a misszió elérte a célját” – összegezte Nős Bálint.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka