2022. június 2.

Fotó:
Ábrák forrása: Gergely Ferenc, az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. adatai alapján

Tettek és elvárások a természet megóvásáért

Országos, reprezentatív online kutatás készült arról, hogy környezet- és természetvédelmi kérdésekben mit vár el a lakosság a döntéshozóktól.


A vizsgált tíz kérdésből hét esetében a megkérdezett internet­használó magyar lakosság túlnyomó többsége, több mint 90 százaléka határozott egyetértését fe­jezte ki. Lakóhelytől függetlenül ugyanaz az elvárásuk a városban és a vidéken élőknek – derült ki a WWF Magyarország legutóbbi kutatásából.

A magyaroknak kiemelten fontos a természet- és klímavédelem, és hasonló elvárásokat támasztanak a döntéshozók felé ezekben a kérdésekben: elvárják a mindenkori kormánytól, hogy a természet- és a klímavédelem ügyét kiemelten kezelje. A válaszadók 97 százaléka szerint fontos lenne, hogy a hatóságok hatékonyabban lépjenek fel a természetkárosítás ellen, 95 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy a hazai védett erdőkben csökkenteni kellene a fakivágásokat.

A válaszadók 98 százaléka egyetért azzal, hogy hazánk természeti területeit nem lenne szabad beépíteni, 93 százalék pedig azzal, hogy a törvényhozói döntések a civil és szakmai szervezetek, illetve a társadalom mélyebb bevonásával szülessenek meg.

A lakosság 95 százaléka gondolja úgy, hogy az aszályok és hőhullámok hatásainak elkerülése érdekében a víz elvezetése he­­lyett inkább a helyben tartására kellene törekedni, és támogatná a természetre alapozott, átgondolt vízgazdálkodást, ami­vel alkalmazkodni lehetne a klímaváltozás okozta szélsőséges időjáráshoz, és a lezú­duló csapadék megtartásával jelentősen enyhít­hetők lennének az aszálykárok. A fen­ti kérdésekben lakóhelytől függetlenül egyetértenek a válaszadók: mind a budapestiek, megyeszékhelyen vagy más városokban élők, mind a kisebb települések lakosai kö­rében több mint 90 százalékos részered­mények születtek. A válaszadók 71 száza­léka indokoltnak látja önálló környezet­­vé­delmi minisztérium felállítását, 19 szá­za­lé­kuk nem tudja eldönteni, 10 százalé­kuk nem tartja indokoltnak.

Az egyetlen kérdés, amely megosztja a lakosságot, az az ország klímapolitikai célkitűzéseinek megítélése. A válaszadók 36 százaléka nem tartja megfelelőnek ezeket a célokat, 33 százaléka viszont elegendőnek gondolja azokat, közel harmaduk pedig nem tudja megítélni.

A lakosság 78 százaléka személyesen is hajlandó lenne részt vállalni a természet- és klímavédelemben. Ezen belül a válaszadók 82 százaléka a saját életében, háztartásában igyekezne minél többet tenni, 35 százalékuk adója 1 százalékával, 34 százalékuk önkéntesként venne részt ilyen témájú civil kezdeményezésekben; 33 százalékuk a közösségi médiában követné a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos fejleményeket.

A kérdésekre adott válaszok azt támasztják alá, hogy az egyéni felelősség lakóhelytől, nemtől és kortól vagy iskolai végzettségtől függetlenül fontos szerepet kap, és a felmérésben részt vevők több mint 70 százaléka személyesen is tenne a természet megóvásáért.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka