2014. július: jegyzet, portré, tudomány, egyetem, biotechnológia, lézer, disszemináció, it, logisztika, innováció, megújuló energia, urbanisztika

Projektvezetés az ELI előkészítő szakaszában

Az ELI-HU Nonprofit Kft. a Neumann Projekt és Szer­vezési Kft.-vel szerződött „projektmenedzsment” témakörben. A szó klasszikus értelmében projektvezetés és a támogatott projektek projektmenedzsmentje azonban nem 100 százalékban jelentik ugyanazt.


A feladat, amelyet cégünk szakembereinek meg kellett oldaniuk, tulajdonképpen olyan döntés-előkészítés, melyben szervezetünk nincs semmilyen szerződéses kapcsolatban a projektgazdán kívül a további előkészítési munkában részt vevő szervezetekkel. Olyan módszertan kidolgozása és alkalmazása volt a feladatunk, melyet minden egyes résztvevő elfogad és alkalmaz a projekt során.

Eredményességünket szemléletmódunknak, eszközeinknek, a Neumann Projekt és Szervezési Kft. számos K+F, környezetvédelmi és közlekedési témájú projektmenedzsment referenciájának, valamint az ELI-HU Nonprofit Kft. vezetőinek a módszertanunk iránt mutatott nyitottsága hozhatta csak meg. Természetesen a nemzetközi tapasztalatok és saját tapasztalataink is nagyban megalapozták a jelenlegi ötletek alkalmazását – cégünk névadójának, Neumann Jánosnak a nyomdokában mi is korunk vívmányait alkalmaztuk munkánk során, azaz a számítógép adta lehetőségeket és a folyamatszervezési készségeinket.

Célunkat többszintű analízis előzte meg: jogi elemzés, melyben az egyes szerződések adta korlátokat és kötelezettségeket mértük fel; műszaki analízis, melyben a projekt sajátosságait, indikátorait, fizikai, eszköz és humán korlátait térképeztük fel; pénzügyi terv, melyben a támogatási szerződés paramétereit ültettük át a gyakorlatba. A megoldás egy olyan projektszabályzat kidolgozása volt, melyben az előttünk álló feladatokat minden oldalról kezelni képes workflow-t definiáltunk. Ennek legfontosabb eleme a Neumann Projekt Kft. által kifejlesztett EUPROMIS® – European Project Management Information System – integrált szoftverrendszer, melyet projektmenedzsment-feladatok ellátására, projektek teljes körű – a tervezéstől a zárásig tartó folyamatainak – szervezésére, nyomon követésére, dokumentációjának hierarchizált kezelésére terveztünk. Az EUPROMIS® lehetővé teszi, hogy a projektben részt vevő összes fél hatékonyan és koordináltan, egy csapatként dolgozhasson, biztosítva ezzel egyebek között az ELI projekt gördülékeny megvalósítását.•

 
Innotéka