Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont a Dunaújvárosi Egyetemen

Kormányzati kezdeményezésre kompetenciaközpontok fogják támogatni a paksi új atomerőművi blokkok létesítését, az első ilyen a Dunaújvárosi Egyetemen alakult. A Központ az atomerőmű létesítés-specifikus kérdéseivel foglalkozik, az alkalmazott szerkezeti anyagok, az anyagtechnológiák, a szereléstechnológiák kérdéseivel, különös tekintettel a hegesztésre, a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokra.


A Dunaújvárosi Egyetem műszaki oktatási és kutatási pro­filja hagyományosan anyagmérnök és gépészmér­nök irányultságú. Ennek felelnek meg a laboratóriumai és az egyéb műszaki létesítményei. Az elmúlt évtizedekben az egyetemen meghonosodott egy műszaki kultúra (ezen belül a nukleáris biztonsági kultúra), amelyet megfelelően támogat az oktatói-kutatói állomány. Az egyetem és a létesítendő blokkok viszonylagos közelsége kedvező a kapcsolattartás és a szükséges tevékenységek végzése szempontjából. A Dunaújvárosi Egyetem hagyományosan igen jó munkakapcsolatot ápol az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel (Paks I.), ami egyre inkább kialakul a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel is.

Aláírták a stratégiai együttműködési keretmegállapodást a Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont létrehozásáról

Az atomerőmű technológiai rendszereinek szerkezeti épsége meghatározó az atomerőmű biztonsága szempontjából, amit a beépítendő berendezések gyártásától kezdődően a létesítés és az üzembe helyezés, majd az üzemeltetés teljes időszakában biztosítani kell. Ennek legfontosabb eszköze az adott berendezések szerkezeti anyagainak vizsgálata, tulajdonságaik, állapotuk, teljesítő­képességük folyamatos ismerete. A szükséges, nagy mennyiségű vizsgálatot a létesítésben részt vevő cégek fogják végezni. A rutinfelkészültséget meghaladó tudást igénylő feladatok meg­oldásához az atomerőmű a Kompetencia- és Kutatóközpont szakértelmét veszi igénybe. Az új paksi blokkok létesítésekor is igen jelentős sze­repet kap a hegesztés, amit minősített és tanúsított hegesztők végeznek, jóváhagyott hegesztési technológiák felhasználásával. Ezekhez a tevékenységekhez járul hozzá az egyetem hegesztő­bázisa, ahol rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra és műszaki tudás. A Központ képzési portfóliójához az új blokkok létesí­tése során nélkülözhetetlen tanfolyamok tartoznak: Korszerű ron­cso­lás­mentes vizsgálati eljárások; Korrózióálló acélok hegesztett kö­té­seinek roncsolásmentes vizsgálata; Hegesztő szakember és technológus; Atomerőmű-specifikus műszaki és szervezési ismeretek. A Dunaújvárosi Egyetemen futó EFOP-3.6.1-16-2016-00003 kódszámú pályázat „Reaktor szerkezeti anyagok hegesztett kötéseinek kisciklusú fáradása”, valamint a „Magnetoakusztikus roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejlesztése” című alprojektjei kiváló példák a nukleáris anyagtudományi kutatási témákra, és részben megalapozták a Kompetenciaközpont tudományos-szakmai fel­készültségét ezekben a témakörökben.

A Központ felkészült szakemberei komoly szerepet tudnak vállalni a blokkok anyagtudományi szakértői feladatainak ellátásában. 2018 végén ünnepélyesen felavatták a Dunaújvárosi Egyetem Paks II. Kompetenciaközpontját, és stratégiai együttműködési keretmegállapodást írt alá Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjáért felelős tárca nélküli miniszter, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, valamint dr. András István rektor és Kiss Ádám Sándor kancellár.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka