Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont a Dunaújvárosi Egyetemen

Kormányzati kezdeményezésre kompetenciaközpontok fogják támogatni a paksi új atomerőművi blokkok létesítését, az első ilyen a Dunaújvárosi Egyetemen alakult. A Központ az atomerőmű létesítés-specifikus kérdéseivel foglalkozik, az alkalmazott szerkezeti anyagok, az anyagtechnológiák, a szereléstechnológiák kérdéseivel, különös tekintettel a hegesztésre, a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokra.


A Dunaújvárosi Egyetem műszaki oktatási és kutatási pro­filja hagyományosan anyagmérnök és gépészmér­nök irányultságú. Ennek felelnek meg a laboratóriumai és az egyéb műszaki létesítményei. Az elmúlt évtizedekben az egyetemen meghonosodott egy műszaki kultúra (ezen belül a nukleáris biztonsági kultúra), amelyet megfelelően támogat az oktatói-kutatói állomány. Az egyetem és a létesítendő blokkok viszonylagos közelsége kedvező a kapcsolattartás és a szükséges tevékenységek végzése szempontjából. A Dunaújvárosi Egyetem hagyományosan igen jó munkakapcsolatot ápol az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel (Paks I.), ami egyre inkább kialakul a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel is.

Aláírták a stratégiai együttműködési keretmegállapodást a Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont létrehozásáról

Az atomerőmű technológiai rendszereinek szerkezeti épsége meghatározó az atomerőmű biztonsága szempontjából, amit a beépítendő berendezések gyártásától kezdődően a létesítés és az üzembe helyezés, majd az üzemeltetés teljes időszakában biztosítani kell. Ennek legfontosabb eszköze az adott berendezések szerkezeti anyagainak vizsgálata, tulajdonságaik, állapotuk, teljesítő­képességük folyamatos ismerete. A szükséges, nagy mennyiségű vizsgálatot a létesítésben részt vevő cégek fogják végezni. A rutinfelkészültséget meghaladó tudást igénylő feladatok meg­oldásához az atomerőmű a Kompetencia- és Kutatóközpont szakértelmét veszi igénybe. Az új paksi blokkok létesítésekor is igen jelentős sze­repet kap a hegesztés, amit minősített és tanúsított hegesztők végeznek, jóváhagyott hegesztési technológiák felhasználásával. Ezekhez a tevékenységekhez járul hozzá az egyetem hegesztő­bázisa, ahol rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra és műszaki tudás. A Központ képzési portfóliójához az új blokkok létesí­tése során nélkülözhetetlen tanfolyamok tartoznak: Korszerű ron­cso­lás­mentes vizsgálati eljárások; Korrózióálló acélok hegesztett kö­té­seinek roncsolásmentes vizsgálata; Hegesztő szakember és technológus; Atomerőmű-specifikus műszaki és szervezési ismeretek. A Dunaújvárosi Egyetemen futó EFOP-3.6.1-16-2016-00003 kódszámú pályázat „Reaktor szerkezeti anyagok hegesztett kötéseinek kisciklusú fáradása”, valamint a „Magnetoakusztikus roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejlesztése” című alprojektjei kiváló példák a nukleáris anyagtudományi kutatási témákra, és részben megalapozták a Kompetenciaközpont tudományos-szakmai fel­készültségét ezekben a témakörökben.

A Központ felkészült szakemberei komoly szerepet tudnak vállalni a blokkok anyagtudományi szakértői feladatainak ellátásában. 2018 végén ünnepélyesen felavatták a Dunaújvárosi Egyetem Paks II. Kompetenciaközpontját, és stratégiai együttműködési keretmegállapodást írt alá Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjáért felelős tárca nélküli miniszter, Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, valamint dr. András István rektor és Kiss Ádám Sándor kancellár.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka