Összehangolódó agyi idegsejtek

Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) kutatói megfigyelték, hogy egyes idegsejtek képesek össze­hangolni ritmikus frekvenciájukat.


Christiaan Huygens holland tudós és feltaláló egy 1665-ös levelében számolt be „furcsa szimpátiának” elnevezett fel­fedezéséről, azaz arról, hogy az általa feltalált ingaóra két egy­más mellé felakasztott példányának lengése egy idő után egymáshoz igazodott, szinkronizálódott. A KOKI-ban dolgozó Hangya Balázs kutatócsoportja az agyi neuronok Huygens-féle szinkronizációját figyelte meg. Az agy szinkronizációs me­cha-nizmusainak vizsgálata céljából a kutatók a mediális szeptum­ban található különleges idegsejtcsoport működését követték nyomon. Az eredmények azt igazolták, hogy a deszinkronizált állapotban különböző frekvenciájú ritmikus aktivitást mutató sejtek, növekvő aktiváció hatására, képesek összehangolni ritmikus frekvenciájukat, szinkronizált agyi ritmust létrehozva. Vagyis az agyi idegsejtek éppúgy szinkronizálódnak, mint a faliórák.

Az egér szepto­hip­po­­­kam­pális rend­sze­ré­nek 3D-s áb­rá­ja. Sár­ga szín­nel a hippo­kam­pusz, pirossal a me­diális szep­tum látható. (A Scalable Brain Atlas szoftver se­gítségével készítette Schlingloff Dániel.)

Ez az összehangolt ritmus segíti a neuronok közötti hatékony információcserét a többi között olyan kulcsfontosságú funkciók el­lá­tá­sában, mint a tanulás, a memória és a figyelem, az érzékelés és a mozgás. A jelenség hátterében álló folyamatok feltárására a kutatók a KOKI más laboratóriumaival, valamint az ELKH Természettudo­má­nyi Kutatóközponttal (TTK) együttműködve e különleges neuro­nok ritmusszabályozó hálózatát vizsgálták éber, illetve altatott ege­rek­ben és patkányokban. Eredményeiket a neves Cell Reports folyó­irat 2022. augusztusi számában publikálták.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka