Molekuláris anizotrópiakutatás szuperrezolúcióval

A Biofotonika Kft. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásából megvalósuló, „Molekuláris szerkezetek anizotróp sajátságainak sokoldalú meghatározása újrapásztázó konfokális mikroszkóppal. A kiegé­szítő egység prototípusa; (orvos)biológiai, biotechnológiai és anyagtudományi alkalmazások” című kutatás-fejlesztési projektjének célja egy olyan spektropolarimetriás mérőberendezés megtervezése, összeállítása, valamint rendszerbe állítása, amely modulárisan illeszthető a szuperrezolúciós újrapásztázó mikroszkópokhoz. A berendezés segítségével több olyan fizikai mennyiség mérhető meg képpontonként, illetve képezhető le 2D vagy 3D formában, amely egyedi, pontos információt hordoz a minták anizotróp molekuláris szerkezetéről.


A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00047 azonosítószámú projekt összköltsége 74 750 000 forint, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 55 898 000 forint, 74,78 százalékos támogatási intenzitás mellett.

A megvalósítás kezdete: 2023. február 1. A kutatás első mérföldköve az elméleti és optikai alapok megteremtése, műszaki előkészítése, ennek elérésének tervezett dátuma: 2024. február 1. A második mérföldkő során megvalósul a prototípus építése és hardverintegrációja szimulált, valamint üzemi környezetben a projekt fizikai zárásáig, melynek tervezett dátuma: 2024. november 30.

A projekt valós piaci igényekre reagál, hiszen napjainkban a mo­dern orvosi és biológiai kutatólaborok egyre inkább elterjedő és szükséges eszközeivé válnak a konfokális lézersugár-pásztázó mikroszkópok. A tudományos érdeklődés folyamatosan nő ezek iránt az eszközök iránt, és egy olyan (költséghatékony) szuperrezolúciós konfokális mikroszkóp, mely differenciál-polarizációs mérési módokkal rendelkezik, várhatóan nem kuriózumnak fog számítani, hanem egy megfizethető, a mindennapos kutatómunka részévé váló eszköznek, mely összességében jelentős pénzügyi, piaci potenciált rejthet magában. Jól szemlélteti ezt az elmúlt években megfigyelhető növekedési trend a konfokális mikroszkópokkal kapcsolatos tudományos közlemények számában.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka